Avvikling av SQL Server 2019 Big Data Clusters

hit for å søke etter produktets livssyklus.

SQL Server 2019 Big Data Clusters vil bli fjernet 28. februar 2025. Eksisterende brukere av SQL Server 2019 med Software Assurance støttes fullt ut på plattformen for de neste tre årene, til og med februar 2025. Big Data Clusters vil fortsette å bli vedlikeholdt gjennom kumulative SQL Server-oppdateringer frem til da. Se SQL Sever-bloggen for mer informasjon.