Støtte utvidet for Windows Server Update Services 3.0 Oppdateringspakke 2

Opprinnelig publisert: 13. september 2016

hit for å søke etter produktets livssyklus.

Sluttdatoen for utvidet støtte for Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 SP2 har blitt flyttet fra 11. juli 2017 til 14. januar 2020 for å samsvare med avviklingen av kundestøtten for Windows Server 2008 SP2 og Windows Server 2008 R2. Siden WSUS 3.0 SP2 er den nyeste versjonen som er kompatibel med Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2, kan det bli nødvendig med serveroverføringer i Windows ved en overgang til WSUS for Windows Server 2012.

Merk: System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 støtter ikke WSUS for Windows Server 2012, det kan bli nødvendig med overføring til en nyere versjon av SCCM. Mindre Business Server-produkter som leveres med WSUS blir også påvirket.

Se https://technet.microsoft.com/library/mt772341(WS.11).aspx for mer informasjon og koblinger til overføringsdokumentasjon.