Om Exchange-administratorrollen

For å hjelpe deg med å administrere Microsoft 365, kan du tilordne brukere tillatelser til å administrere organisasjonens e-post og postbokser fra administrasjonssenteret for Exchange. Du gjør dette ved å tilordne dem til Exchange-administratorrollen.

Tips

Når du tilordner noen til Exchange-administratorrollen, anbefaler vi at du tilordner dem til rollen som administrator for tjenestestøtte. På denne måten kan de se viktig informasjon i Administrasjonssenter for Microsoft 365, for eksempel tilstanden til Exchange Online-tjenesten, og endre og frigi varsler.

Her er noen av de viktigste oppgavene brukerne kan gjøre når de er tilordnet exchange-administratorrollen:

Exchange Online rollegrupper

Hvis du har en stor organisasjon, kan exchange-administratoren tilordne brukere til Exchange-rollegrupper. Når en administrator legger til en bruker i en rollegruppe, får brukeren tillatelse til å utføre bestemte forretningsfunksjoner som bare medlemmer av denne gruppen kan gjøre.

Exchange-administratoren kan for eksempel tilordne noen til rollegruppen Discovery Management, slik at de kan utføre søk i postbokser etter data som oppfyller bestemte kriterier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillatelser i Exchange Online og Behandle rollegrupper.

Finn ut mer om andre administratorroller