Deaktivere tilgang til Sway med PowerShell for Microsoft 365

Denne artikkelen gjelder for både Microsoft 365 Enterprise og Office 365 Enterprise.

Med PowerShell-skriptet for ManageSway.ps1 kan du vise og deaktivere tjenester i Microsoft 365-organisasjonen, inkludert Sway. Dette skriptet automatiserer prosedyrene som er beskrevet i følgende emner:

Du må laste ned de to filene som er knyttet til skriptet: