Feilsøke installasjonsproblemer for Microsoft Defender for endepunkt på Linux

Gjelder for:

Vil du oppleve Defender for endepunkt? Registrer deg for en gratis prøveperiode.

Kontroller at installasjonen var vellykket

En feil i installasjonen kan eller kan føre til en meningsfull feilmelding fra pakkebehandlingen. Hvis du vil kontrollere om installasjonen var vellykket, kan du hente og kontrollere installasjonsloggene ved hjelp av:

 sudo journalctl --no-pager|grep 'microsoft-mdatp' > installation.log
 grep 'postinstall end' installation.log
 microsoft-mdatp-installer[102243]: postinstall end [2020-03-26 07:04:43OURCE +0000] 102216

Utdata fra den forrige kommandoen med riktig dato og klokkeslett for installasjonen indikerer suksess.

Kontroller også klientkonfigurasjonen for å bekrefte tilstanden til produktet og oppdage EICAR-tekstfilen.

Kontroller at du har riktig pakke

Kontroller at pakken du installerer samsvarer med vertsdistribusjonen og -versjonen.Pakken Distribusjon
mdatp-rhel8. Linux.x86_64.rpm Oracle, RHEL og CentOS 8.x
mdatp-sles12. Linux.x86_64.rpm SUSE Linux Enterprise Server 12.x
mdatp-sles15. Linux.x86_64.rpm SUSE Linux Enterprise Server 15.x
mdatp. Linux.x86_64.rpm Oracle, RHEL og CentOS 7.x
mdatp. Linux.x86_64.deb Debian og Ubuntu 16.04, 18.04 og 20.04

For manuell distribusjon må du kontrollere at riktig distro og versjon er valgt.

Installasjonen mislyktes på grunn av avhengighetsfeil

Hvis Microsoft Defender for endepunkt installasjonen mislykkes på grunn av manglende avhengighetsfeil, kan du laste ned de nødvendige avhengighetene manuelt.

Følgende avhengigheter for eksterne pakker finnes for mdatp-pakken:

 • Mdatp RPM-pakken krever «glibc >= 2.17», «audit», «policycoreutils», «semanage», «selinux-policy-targeted», «mde-netfilter»
 • For RHEL6 krever mdatp RPM-pakken «audit», «policycoreutils», «libselinux», «mde-netfilter»
 • For DEBIAN krever mdatp-pakken «libc6 >= 2.23», «uuid-runtime», «auditd», «mde-netfilter»

MDE-netfilter-pakken har også følgende pakkeavhengigheter:

 • For DEBIAN krever mde-netfilter-pakken "libnetfilter-queue1", "libglib2.0-0"
 • For RPM krever mde-netfilter-pakken "libmnl", "libnfnetlink", "libnetfilter_queue", "glib2"

Installasjonen mislyktes

Kontroller om Defender for Endpoint-tjenesten kjører:

service mdatp status
 ● mdatp.service - Microsoft Defender for Endpoint
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mdatp.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-03-26 10:37:30 IST; 23h ago
 Main PID: 1966 (wdavdaemon)
  Tasks: 105 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/mdatp.service
      ├─1966 /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon
      ├─1967 /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon
      └─1968 /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon

Fremgangsmåte for å feilsøke hvis mdatp-tjenesten ikke kjører

 1. Kontroller om mdatp-brukeren finnes:

  id "mdatp"
  

  Hvis det ikke er noen utdata, kjører du

  sudo useradd --system --no-create-home --user-group --shell /usr/sbin/nologin mdatp
  
 2. Prøv å aktivere og starte tjenesten på nytt ved hjelp av:

  sudo service mdatp start
  
  sudo service mdatp restart
  
 3. Hvis mdatp.service ikke blir funnet når du kjører den forrige kommandoen, kjører du:

  sudo cp /opt/microsoft/mdatp/conf/mdatp.service <systemd_path> 
  

  hvor <systemd_path> er /lib/systemd/system for Ubuntu- og Debian-distribusjoner og /usr/lib/systemd/system' for Rhel, CentOS, Oracle og SLES. Kjør deretter trinn 2 på nytt.

 4. Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, kontrollerer du om SELinux er installert og i aktiveringsmodus. I så fall kan du prøve å sette den til tillatt (fortrinnsvis) eller deaktivert modus. Det kan gjøres ved å angi parameteren SELINUX til «tillatt» eller «deaktivert» i /etc/selinux/config filen, etterfulgt av omstart. Se på mann-siden i selinux for mer informasjon. Prøv å starte mdatp-tjenesten på nytt ved hjelp av trinn 2. Gjenopprett konfigurasjonsendringen umiddelbart, men av sikkerhetsårsaker etter at du har prøvd den og startet på nytt.

 5. Hvis /opt katalogen er en symbolsk kobling, oppretter du en bind-montering for /opt/microsoft.

 6. Kontroller at daemonen har kjørbar tillatelse.

  ls -l /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon
  
  -rwxr-xr-x 2 root root 15502160 Mar 3 04:47 /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon
  

  Hvis daemonen ikke har kjørbare tillatelser, gjør du den kjørbar ved hjelp av:

  sudo chmod 0755 /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemon
  

  og prøv å kjøre trinn 2 på nytt.

 7. Kontroller at filsystemet som inneholder wdavdaemon ikke er montert med noexec.

Hvis Defender for Endpoint-tjenesten kjører, men gjenkjenning av EICAR-tekstfiler ikke fungerer

 1. Kontroller filtypen ved hjelp av:

  findmnt -T <path_of_EICAR_file>
  

  For øyeblikket er støttede filsystemer for tilgangsaktivitet oppført her. Filer utenfor disse filsystemene skannes ikke.

Kommandolinjeverktøyet «mdatp» fungerer ikke

 1. Hvis det å kjøre kommandolinjeverktøyet mdatp gir en feil command not found, kjører du følgende kommando:

  sudo ln -sf /opt/microsoft/mdatp/sbin/wdavdaemonclient /usr/bin/mdatp
  

  og prøv på nytt.

  Hvis ingen av trinnene ovenfor hjelper, samler du inn diagnoseloggene:

  sudo mdatp diagnostic create
  
  Diagnostic file created: <path to file>
  

  Banen til en ZIP-fil som inneholder loggene, vises som utdata. Ta kontakt med kundestøtten vår med disse loggene.

Tips

Vil du lære mer? Kommunmuner deg med Microsoft Security-fellesskapet i det tekniske fellesskapet vårt: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.