Distribuere oppdateringer for Microsoft Defender for endepunkt på Linux

Gjelder for:

Vil du oppleve Defender for endepunkt? Registrer deg for en gratis prøveperiode.

Microsoft publiserer jevnlig programvareoppdateringer for å forbedre ytelsen, sikkerheten og levere nye funksjoner.

Advarsel

Hver versjon av Defender for Endpoint på Linux er satt til å utløpe automatisk. Mens utløpte versjoner fortsetter å motta sikkerhetsintelligensoppdateringer, installerer du den nyeste versjonen for å få alle tilgjengelige løsninger og forbedringer.
Kjør følgende kommando for å kontrollere utløpsdatoen:

mdatp health --field product_expiration

Generelt tilgjengelig Microsoft Defender for endepunkt funksjoner tilsvarer uavhengig av hvilken oppdateringskanal som brukes for en distribusjon (Beta (Insider), Forhåndsvisning (ekstern), Gjeldende (Produksjon)).

Hvis du vil oppdatere Defender for endepunkt på Linux manuelt, utfører du én av følgende kommandoer:

RHEL og varianter (CentOS og Oracle Linux)

sudo yum update mdatp

SLES og varianter

sudo zypper update mdatp

Ubuntu- og Debian-systemer

sudo apt-get install --only-upgrade mdatp

Viktig

Når du integrerer Microsoft Defender for endepunkt og Defender for Cloud, mottar mdatp-agenten automatisk oppdateringer som standard.

Hvis du vil planlegge en oppdatering av Microsoft Defender for endepunkt på Linux, kan du se Planlegge en oppdatering av Microsoft Defender for endepunkt (Linux)

Tips

Vil du lære mer? Kommunmuner deg med Microsoft Security-fellesskapet i det tekniske fellesskapet vårt: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.