Slå på forhåndsvisningsopplevelsen i Microsoft Defender for endepunkt

Gjelder for:

Vil du oppleve Defender for endepunkt? Registrer deg for en gratis prøveperiode.

Slå på innstillingen for forhåndsvisningsopplevelsen for å være blant de første til å prøve kommende funksjoner.

  1. VelgAvanserte funksjonerforInnstillinger-endepunkter>> i navigasjonsruten.

    Innstillingene og forhåndsvisningsopplevelsen

  2. Aktiver/deaktiver innstillingen mellom og Av , og velg Lagre innstillinger.

Tips

Vil du lære mer? Kommunmuner deg med Microsoft Security-fellesskapet i det tekniske fellesskapet vårt: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.