EmailUrlInfo

Obs!

Vil du prøve Microsoft 365 Defender? Finn ut mer om hvordan du kan evaluere og prøve ut Microsoft 365 Defender.

Gjelder for:

  • Microsoft 365 Defender

Tabellen EmailUrlInfo i det avanserte jaktskjemaet inneholder informasjon om nettadresser på e-postmeldinger og vedlegg som behandles av Microsoft Defender for Office 365. Bruk denne referansen til å konstruere spørringer som returnerer informasjon fra denne tabellen.

Hvis du vil ha informasjon om andre tabeller i skjemaet for avansert jakt, kan du se referansen for avansert jakt.

Kolonnenavn Datatype Beskrivelse
Timestamp datetime Dato og klokkeslett hendelsen ble registrert
NetworkMessageId string Unik identifikator for e-postmeldingen, generert av Microsoft 365
Url string Fullstendig nettadresse i e-postemnet, brødteksten eller vedlegget
UrlDomain string Domenenavn eller vertsnavn for URL-adressen
ReportId long Hendelsesidentifikator basert på en gjentatt teller. Hvis du vil identifisere unike hendelser, må denne kolonnen brukes sammen med kolonnene DeviceName og Timestamp

Tips

Vil du lære mer? Kommunmuner deg med Microsoft Security-fellesskapet i det tekniske fellesskapet vårt: Microsoft 365 Defender teknisk fellesskap.