EmailUrlInfo

Obs!

Vil du prøve Microsoft 365 Defender? Finn ut mer om hvordan du kan evaluere og prøve ut Microsoft 365 Defender.

Gjelder for:

  • Microsoft 365 Defender

Tabellen EmailUrlInfo i det avanserte jaktskjemaet inneholder informasjon om nettadresser på e-postmeldinger og vedlegg som behandles av Microsoft Defender for Office 365. Bruk denne referansen til å konstruere spørringer som returnerer informasjon fra denne tabellen.

Hvis du vil ha informasjon om andre tabeller i skjemaet for avansert jakt, kan du se referansen for avansert jakt.

Kolonnenavn Datatype Beskrivelse
Timestamp datetime Dato og klokkeslett hendelsen ble registrert
NetworkMessageId string Unik identifikator for e-postmeldingen, generert av Microsoft 365
Url string Fullstendig nettadresse i e-postemnet, brødteksten eller vedlegget
UrlDomain string Domenenavn eller vertsnavn for URL-adressen
ReportId long Hendelsesidentifikator basert på en gjentatt teller. Hvis du vil identifisere unike hendelser, må denne kolonnen brukes sammen med kolonnene DeviceName og Timestamp