Del via


Vis diagnosedata

Du kan vise diagnose- og feilsøkingsdata for Copilot for Sales, inkludert programversjoner, økts-ID-er og andre relevante programmetadata. Disse dataene er nyttige når du arbeider med teknisk kundestøtte.

  1. Åpne Copilot for Sales.

  2. Velg Alternativer (...) i øvre høyre hjørne, og velg deretter Diagnose.

    Skjermbilde av diagnosekoblingen.

  3. Velg Kopier detaljer for å kopiere diagnosedataene, og lim deretter inn dataene i en e-postmelding, Teams-chat eller et annet medium du vil bruke til å dele dem med kundestøtteteamet.

    Skjermbilde av hvordan diagnosedata kopieres.