Planleggingsfase

Planlegging er den viktigste delen av prosessen med å lage apper. Når du planlegger, bør du vurdere følgende:

  • Hvilket problem skal appen løse?

  • Hvem skal bruke denne appen?

  • Hvilke mål og formål vil den dekke for brukerne?

Når du vet svarene, blir det enklere for deg å holde oversikten når du utformer appen. Det er enkelt å gå i fellen og ha lage appen som målsetting, i stedet for å løse problemet.

I denne delen får du lære mer om følgende:

Obs!

Planleggingsinformasjonen som dekkes her, gjelder også for Power Automate-brukere som planlegger å automatisere prosessene eller oppgavene sine. Du finner detaljert informasjon om planlegging av et Power Automate-prosjekt i Power Automate-veiledningsdokumentasjonen: Planlegging av et Power Automate-prosjekt

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).