Del via


Koble til Power BI fra Power Apps

Power BI.

Power BI er en skybasert serie med forretningsanalyseverktøy for å analysere data og dele innsikt. Overvåk bedriften din og få svar raskt med avanserte instrumentbord tilgjengelig på alle enheter. I appen din kan du kontrollere statusen for datavarsler som du har satt opp i Power BI-tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om datavarsler i Power BI, kan du gå til dokumentasjonssiden.

Dette emnet viser deg hvordan du bruker Power BI-tilkoblingen i en app, og lister opp de tilgjengelige funksjonene.

Obs!

Power BI-tilkoblingen kan ikke delegeres.

Forutsetninger

Slik brukes Power BI-tilkoblingen i appen

Å vise varsler du har satt opp i Power BI-tjenesten

 1. Velg GalleriSett inn-menyen, og legg til noen av tekstgalleriene.

 2. Hvis du vil vise varslene for den gjeldende brukeren, angir du galleriets Items-egenskap til følgende formel:

  PowerBI.GetAlerts()

Galleriet oppdateres med listen over varsler. For hvert varsel får du varselnavnet, ID-nummer for varselet, og ID-en til gruppens arbeidsområde hvor varselet ble konfigurert. Du trenger ID-en for varselet for å få mer informasjon om det.

Å vise statusen for et varsel

Hvis du vil vise statusen for varselet, kan du benytte deg av funksjonen CheckAlertStatus med varsel-ID-en som er hentet fra trinnet ovenfor.

Varsel-ID-en kan sendes enten som en litteral streng (f.eks. "1234"), eller som en referanse til en galleridel som fylles ut ved hjelp av GetAlerts()-kallet (for eksempel Gallery1.Selected.alertId)

Legg til en etikett og angi Text-egenskapen dens til én av disse formlene:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Etiketten oppdateres med gjeldende status for varselet.

Se de tilgjengelige funksjonene

Denne tilkoblingen har følgende funksjoner:

Funksjonsnavn Beskrivelse
GetAlerts Å vise varsler du har satt opp i Power BI-tjenesten
CheckAlertStatus Å kontrollere statusen for en bestemt varsling

GetAlerts

Å vise varsler du har satt opp i Power BI-tjenesten.

Inndataegenskaper

Ingen.

Utdataegenskaper

Egenskapsnavn Datatype Kreves Beskrivelse
verdi matrise Nei En matrise for datavarslene som du har satt opp i Power BI-tjenesten. Hvert element i matrisen inkluderer:
 • alertTitle: tittel på varslingen
 • alertTitle: ID-en for varslingen
 • groupId: ID-en for gruppen som varselet ble opprettet i

CheckAlertStatus

Vise statusen for et varsel.

Obs!

Forespørsler til dette endepunktet blir begrenset på basis av hvert enkelt varsel hvis det benyttes for hyppig.

Inndataegenskaper

Egenskapsnavn Datatype Kreves Beskrivelse
alertId integer Ja ID-en for varselet, slik det er returnert av GetAlerts

Utdataegenskaper

Egenskapsnavn Datatype Kreves Beskrivelse
tileValue Nummer Nei Verdien for flisen når varselet ble utløst
tileUrl string Nei Nettadressen for flisen som har varselet
alertTitle string Nei Navn på varselet
isAlertTriggered boolean Nei Om varselet utløses for øyeblikket
alertThreshold Nummer Nei Terskelen varselet utløses ved

Se alle tilgjengelige tilkoblinger.
Finn ut hvordan du legger til tilkoblinger i appene dine.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).