Del via


Utform appen ved hjelp av brukergrensesnittpakken

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Hvis du vil opprette en app fra en Figma-utforming, må du starte med Opprett apper fra Figma-brukergrensesnittpakken. Brukergrensesnittpakken består av komponenter, eksempelapper og flere tilleggsressurser, for eksempel:

 • Informasjon om hva som støttes, og hva som ikke støttes.
 • Trinnvise instruksjoner for hvordan du utformer appen i Figma, slik at den kan konverteres i Power Apps.
 • En liste over støttede komponenter — fra skjermbilder på basisnivå til enkeltkomponenter, for eksempel knapper, rullegardinlister og tekstinndata.
 • Viktig veiledning for hvordan komponentene skal brukes.

Hent brukergrensesnittsettpakken

 1. Gå til siden Opprett apper fra Figma-brukergrensesnittpakken.
 2. Logg om nødvendig på med Figma-legitimasjonen.
 3. Velg Dupliser, og velg deretter Figma-teamet du er medlem av. Hvis du vil ha mer informasjon om duplisering av prosjekter i Figma, kan du se Figma: Dupliser filer eller prosjekter.
 4. Velg om nødvendig pil ned ved siden av filnavnet, og flytt filen ut av utkastene.

Les instruksjonene

Les instruksjonene på sidene Les dette først og Trinn 1: Kom i gang i brukergrensesnittpakken. Instruksjonene på disse sidene hjelper deg med å forstå generelle retningslinjer for bruk av pakken. Du lærer også mer om ressursene som brukes av pakken, for eksempel skriftstiler, retningslinjer for komponenter, støttede komponenter og mer.

Utforme appen

Følg instruksjonene på siden Trinn 2: Utforme appen i brukergrensesnittpakken for å komme i gang med å bruke pakken til å lage din egen apputforming.

Tips til hva du bør gjøre og ikke gjøre under utformingen

Pakken inneholder detaljert veiledning for hvordan komponentene skal brukes. Her er imidlertid noen av tipsene du bør huske på når du utformer appen:

 • Les nøye gjennom hver side slik at utformingsprosessen og konverteringsprosessen går uten problem.
 • Bruk bare de støttede komponentene fra denne pakken under utformingen.
 • Bruk bare de støttede skrifttypene som er oppført i pakken.
 • Ikke endre komponentnavene.
 • Ikke endre komponentlagene.

Mer informasjon

Pakken inneholder også flere sider med mer informasjon, som oppsummert nedenfor:

Se også