Del via


Komponenter som støttes av brukergrensesnittpakken

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Opprett apper fra Figma-brukergrensesnittpakken støtter bestemte komponenter. I denne artikkelen lærer du om disse komponentene.

Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om komponentene som støttes, og vise detaljerte eksempler, kan du gå til siden Støttede komponenter i Opprett apper fra Figma-brukergrensesnittpakken.

Viktig

Ikke gi nytt navn til komponenter eller endre lag. Da vil ikke komponentene konverteres på riktig måte i Power Apps.

Inndelinger som kan rulles

En inndeling som kan rulles, er en inndeling på en skjerm. Hvis innhold strekker seg ut over inndelingen, er det fremdeles tilgjengelig når brukeren ruller.

Delene i brukergrensesnittet som kan rulles, er tilgjengelige i to forskjellige formater: Telefon og Nettbrett.

Skjema

Bruk en skjemadel når du vil at brukere skal fylle ut felter og sende inn data.

I Power Apps kan denne delen rulles.

Skjemaskjerm i oppsettformatene for nettbrett og telefon.

  • Plasser bare loddrette eller vannrette datakortkomponenter i skjemainndelingen.
  • Ikke bland og samsvar loddrette og vannrette datakort.
  • Ikke bruk basiskomponenter i skjemarammer.

Beholder (vertikal)

Bruk beholderinndelingene (vertikal) når du vil at innholdet skal rulle. Hvis du for eksempel trenger en inndeling av langt forklarende innhold.

Tips

Du kan også legge til et lite skjema inne i en beholderinndeling (vertikal).

Vertikal beholder i oppsettformatene for nettbrett og telefon.

  • Bruk basiskomponenter og skjemaer i beholderrammer.
  • Ikke plasser loddrette eller vannrette kortkomponenter i beholderinndelingen (vertikal).

Vertikale og horisontale datakort

Vertikale og horisontale datakort er komponenter som ordner seg selv automatisk i et skjema.

Obs!

Kontroller at alle datakortene er plassert direkte i en skjemakomponent. Datakort kan ikke brukes utenfor et skjema.

Topptekster og skillere

Horisontale topptekster og skillere.

Tekstinndata, rullegardinliste og kombinasjonsboks

Horisontale tekstinndata, rullegardinliste og kombinasjonsboks.

Vekslebryter, avmerkingsboks og alternativknapp

Horisontal vekslebryter, avmerkingsboks og alternativknapp.

Glidebryter, rangering

Horisontal glidebryter, rangering.

Datovelger

Horisontal datovelger.

Listeboks

Vannrett listeboks.

Rikt tekstformat

Vannrett rikt tekstformat.

Tidtaker

Vannrett tidtaker.

Komponentstørrelser, tilstander og typer

Knappestørrelser

Knappestørrelse.

Knappetilstander

Knappetilstander.

  • Hvis du vil ha en skissert knapp med en strek, setter du knappen til Midtstilt i Figma siden Power Apps bare konverterer midtstilte streker.

Etikettstørrelser

Etikettstørrelse.

Obs!

Bruk bare én skrift og skriftstørrelse i en tekstetikett. Hvis du vil bruke mer enn én skrift eller skriftstørrelse i en tekstetikett, må du lage separate etiketter med de variasjonene. Pass også på at teksten for etiketten ikke strekker seg ut over grenseboksen, ellers blir den ikke konvertert på riktig måte.

Tekstinndatastørrelser

Tekstinndatastørrelser.

Tekstinndatatilstander

Tekstinndatatilstander.

Tekstinndatatyper

Tekstinndatatyper.

Kombinasjonsboksstørrelser

Kombinasjonsboksstørrelser.

Kombinasjonsbokstilstander

Kombinasjonsbokstilstander.

Størrelser på rullegardinlister.

Tilstander for rullegardinlister.

Størrelser på avmerkingsbokser

Størrelser på avmerkingsbokser.

Tilstander for avmerkingsbokser

Tilstander for avmerkingsbokser.

Størrelser på alternativknapper

Størrelser på alternativknapper.

Tilstander for alternativknapper

Tilstander for alternativknapper.

Typer alternativknapper

Typer alternativknapper.

  • Behold alle alternativknapper og all tekst i samme farge. Når du konverterer til en app, bruker Power Apps fargen på den første alternativknappen for alle de gjenværende knappene. Andre farger du har brukt, gjenkjennes ikke.

Størrelser på vekslebrytere

Størrelser på vekslebrytere.

Tilstander for vekslebrytere

Tilstander for vekslebrytere.

Typer vekslebrytere

Typer vekslebrytere.

Størrelser på datovelgere

Størrelser på datovelgere.

Tilstander for datovelgere

Tilstander for datovelgere.

Typer datovelgere

Typer datovelgere.

Størrelser på glidebrytere

Størrelser på glidebrytere.

Tilstander for glidebrytere

Tilstander for glidebrytere.

Typer glidebrytere

Typer glidebrytere.

Rangeringsstørrelser

Rangeringsstørrelser.

Rangeringstilstander

Rangeringstilstander.

Rangeringstyper

Rangeringstyper.

  • Behold alle stjerner i samme farge under utforming i Figma. Når du konverterer til en app, bruker Power Apps fargen på den første stjernen for alle de gjenværende stjernene. Andre farger du har brukt, gjenkjennes ikke.

Størrelser på listebokser

Størrelser på listebokser.

Tilstander for listebokser

Tilstander for listebokser.

Typer listebokser

Typer listebokser.

Størrelser på rikt tekstformat

Størrelser på bokser med rikt tekstformat.

Tilstander for rikt tekstformat

Tilstander for rikt tekstformat.

Tidtakerstørrelser

Tidtakerstørrelser.

Tidtakertilstander

Tidtakertilstander.

Innhold som skal ignoreres

Bruk disse komponentene til å skrive notater, kommentarer eller diverse innhold som ikke trenger å gjengis i den endelige appen. Innholdet blir ignorert når du konverterer utformingen i Power Apps.

Innhold som skal ignoreres.

Bilder og rektangler

Bilder og rektangler gjengis slik de er når utformingen konverteres til en app.

Bilder

Bilder.

Rektangler

Rektangler.

  • Bruk bare rektangler med firkantede hjørner siden Power Apps bare kan konvertere rektangler med firkantede hjørner. I Figma betyr dette at hjørneradiusen må settes til null.

Se også