Del via


Aktiver moderering av innhold på ideer

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Med en policy for moderering av innhold kan du moderere ideer som sendes på portalen. Når du har opprettet en policy for moderering, kan du legge den til i et ideforum. Policyen for moderering blir tilgjengelig for alle ideer i ideforumet. En portalbruker kan flagge en ide ved å velge en passende årsak og legge til flere detaljer om nødvendig.

Slik aktiverer du moderering av innhold på ideer:

 1. Opprette en policy for moderering av innhold
 2. Legge til policyen for moderering i et ideforum
 3. Moderere flaggede ideer

Opprette en policy for moderering av innhold

 1. Åpne Dynamics 365-portalappen.

 2. Gå til Portaler > Policyer for moderering av innhold.

 3. Velg Ny.

 4. Angi følgende informasjon, og lagre oppføringen for å legge til årsaker til moderering:

  • Navn: Navnet på policyen.

  • Nettsted: Nettstedet som policyen for moderering av innhold gjelder for.

  • Aktivere kommentar: Velg Ja eller Nei hvis en portalbruker må angi ytterligere detaljer etter flagging av en ide.

 5. Velg Legg til ny tillatt årsak for policy for moderering av innhold for å legge til årsaker en portalbruker kan velge under flagging av en ide. Du kan legge til krenkende, upassende og søppelpost som årsaker.

  Opprett en policy for moderering av innhold.

 6. Lagre oppføringen.

Legge til policy for moderering av innhold i et ideforum

 1. Åpne ideforumet der du må legge til policyen for moderering av innhold.

 2. I Alternativer-kategorien blar du gjennom og velger policyen for moderering fra feltet Policy for endring av ideinnhold.

  Legg til policy for moderering av innhold i et forslagsforum.

 3. Lagre oppføringen.

Moderere en ide

Når du har opprettet en policy for moderering og tilordnet den et ideforum, styres de tilknyttede ideene av policyen for moderering. De valgte årsakene til moderering vises med ideen i portalen. En portalbruker kan flagge ideen ved å velge en årsak.

Moderer et forslag.

Når en portalbruker flagger en ide på portalen ved hjelp av en årsak, skjules ideen fra portalen og flyttes til Flaggede ideer-visningen i Dynamics 365-portalene. Som administrator kan du åpne Dynamics 365-portalappen og bestemme om du vil godta eller avvise den flaggede ideen. Videre kan du avgjøre om du vil deaktivere ideen eller holde den aktiv.

 1. Åpne Dynamics 365-portalappen.

 2. Gå til Fellesskap > Ideer.

 3. Endre visningen til Flaggede ideer. Det vises en liste over flaggede ideer.

 4. Åpne ideen du vil endre.

 5. I listen Endringsstatus velger du Godtatt eller Avvist hvis du er enig eller uenig i statusårsaken for endring. Den endrede ideen flyttes til Endrede ideer-visningen.

Se også

Behandle idefora
Behandle ideer