Planleggingsfase

Planlegging er den viktigste delen av automatisering av prosessen eller oppgaven. Når du planlegger, bør du vurdere følgende:

  • Hva slags problem vil prosessautomatiseringen løse?

  • Hvem skal bruke prosessautomatiseringen?

  • Hvilke mål og formål vil den dekke for brukerne?

Når du vet svarene, blir det enklere for deg å holde deg oppdatert når du utformer prosessautomatiseringen. Det er enkelt å havne i fellen med å automatisere prosessen som målet i stedet for å løse problemet.

Planleggingselementene i prosessautomatiseringen er svært lik hvordan du planlegger opprettelsen av appen ved hjelp av Power Apps, og inkluderer følgende:

  • Identifisere forretningsproblemet som skal løses (brukstilfellet)
  • Forstå forretningsprosessen grundig
  • Optimalisere forretningsprosessen med løsningen
  • Avgjøre om det er verdt å automatisere prosessen
  • Opprette en prosjektplan

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver av disse elementene i planleggingsfasen, kan du lese planlegging-delen i Power Apps-veiledningsinnholdet: Planleggingsfasen.

Når du har lest planleggingsdelen i Power Apps-veiledningsinnholdet, kan du gå tilbake og fortsette å lese utformingsfasen i dette veiledningsinnholdet.