Tips for å stille spørsmål i Power BI Q&A

GJELDER FOR: Power Bi-tjeneste for bedriftsbrukere Power Bi-tjeneste for utviklere & Power BI Desktop krever Pro- eller Premium-lisens

Ord og terminologi som Q&A gjenkjenner

Listen over nøkkelord på denne siden er ikke omfattende. Den beste måten å se om Power BI gjenkjenner et nøkkelord på, er å prøve det ut ved å skrive det inn i spørsmålsboksen. Hvis ordet eller termen er nedtonet, gjenkjenner ikke Power BI det.

Listen nedenfor bruker nåtid, men alle tider vil i de fleste tilfeller bli gjenkjent. «is» inkluderer for eksempel: er, var, var, vil være, har,har, har, har, har, gjør, gjør, og gjorde. «Sorter» inkluderer sorterte og sorterer. Power BI gjenkjenner og inkluderer også entalls- og flertallsformer av et ord.

Kategori Nøkkelord
Aggregater total, sum, mengde, antall, kvantitet, gjennomsnitt, mest, minst, færrest, størst, høyest, maksimalt, maks, lavest, minimum, min
Artikler en, ei , et, den, det
Tom og boolsk tom, null, med prefikset «ikke» eller «ikke-», tom streng, tom tekst, sann, s, usann, u
Sammenligninger vs, versus, kontra, sammenlignet med
Konjunksjoner og, eller, hver av, med, versus, &og, men, heller ikke, sammen med, i tillegg til
Sammentrekninger Q&A gjenkjenner nesten alle sammentrekninger, prøv det ut. Her er noen eksempler: ikke, har ikke, han ville, han er, er ikke, det er, hun vil, de ville, var ikke, hvem er, vil ikke, ville ikke, ville ikke
Datoer Power BI gjenkjenner de fleste datotermer (dag, uke, måned, år, kvartal, tiår, ...) og datoer skrevet i mange forskjellige formater (se relative datoer). Power BI gjenkjenner også disse nøkkelordene: Dag 1–31, månedsnavn, tiår. Eksempler: 3. januar 1995, 3. januar 1995, 03. januar 1995, 3. januar 1995, 3. januar 1995, 1995, januar 1995-01, 01/1995, navn på måneder
Relative datoer i dag, akkurat nå, gjeldende klokkeslett, i går, i morgen, gjeldende, neste, kommende, siste, forrige, siden, før nå, tidligere enn, etter, senere enn, fra, på, fra nå, etter nå, i fremtiden, siste, forrige, innenfor, i, over, N dager siden, N dager fra nå, neste, én gang, to ganger.
Eksempel: antall ordrer de siste 6 dagene.
Likhet (område) i, er lik, =, etter, er mer enn, i, mellom, før
Eksempler: Ordreåret er før 2012? Prisen er mellom 10 og 20? Er alderen til John større enn 40? Totalt salg i 200–300?
Likhet (verdi) er, er lik, i, til, for, innenfor, er i, er på
Eksempler: Hvilke produkter er grønne? Ordredato er 2012. Er alderen til John 40? Totalt salg som ikke er 200? Ordredato er 1/1/2016. 10 i pris? Grønn for farge?
Navn Hvis en kolonne i datasettet inneholder uttrykket «navn» (for eksempel EmployeeName), forstår Q&A verdiene i denne kolonnen som er navn. Du kan stille spørsmål som «hvilke ansatte heter Robert?»
Pronomener han, ham, ham selv, hans, hun, hun selv, henne, hennes, det, dets, de, deres, dem, dem selv, denne, dette, disse
Spørringskommandoer sortert, sorter etter, retning, grupper, grupper etter, av, vis, oppfør, gi meg, gi navn, bare, ordne, ranger, sammenlign, til, med, mot, alfabetisk, stigende, synkende, rekkefølge
Område større, mer, større, over, over, >, mindre, mindre, færre, under, <minst, ikke mindre enn, >=, på det meste, ikke mer enn, <=, i, mellom, i området, fra, senere, tidligere, tidligere, etter, på, på, senere enn, etter, siden, starter med, starter fra, slutter med
Klokkeslett klokken, midt på dagen, midnatt, time, minutt, sekund, hh:mm:ss
Eksempler: 22.00, 22.35, 22.35.15, klokken 22, midt på dagen, midnatt, time, minutt, sekund.
Top N (rekkefølge, rangering): topp, bunn, høyest, lavest, først, sist, neste, tidligst, nyest, eldst, senest, nyest, neste
Visualtyper alle opprinnelige visualtyper i Power BI. Hvis det finnes et alternativ i Visualiseringer-ruten, kan du inkludere dette i spørsmålet. Unntaket for denne regelen er egendefinerte Power BI-visualobjekter som du har lagt til manuelt i Visualisering-ruten.
Eksempel: vise distrikter, sortert etter måned og totalt salg, som et stolpediagram
Hv-(relasjon, kvalifisert) når, hvor, hvilke, hvem, hvor mange, hvor mye, hvor mange ganger, hvor ofte, hvor hyppig, mengde, tall, kvantitet, hvor lenge, hva

Q&A hjelper deg med å uttrykke spørsmålet

Q&A gjør sitt beste for å forstå og svare på spørsmålet som blir spurt. Den prøver å forstå på flere måter. Du kan akseptere handlingen i sin helhet, delvis eller ikke i det hele tatt. Når du skriver inn spørsmålet, Q&A:

  • Autofullfører ord og spørsmål. Spørsmål og svar bruker forskjellige strategier, blant annet automatisk fullføring av ord som gjenkjennes, og tidligere brukte spørsmål som returnerte gyldige svar. Hvis mer enn ett autofullfør-alternativ er tilgjengelig, presenteres disse i en rullegardinliste.
  • Korrigerer staving.
  • Viser en forhåndsvisning av svaret i skjemaet til et visualobjekt. Visualobjektet oppdateres mens du skriver og redigerer spørsmålet (det venter ikke på at du trykker ENTER).
  • Foreslår erstatningstermer fra de(t) underliggende datasett(et/ene) når du flytter markøren tilbake i spørsmålsboksen.
  • Stiller spørsmålet på nytt, basert på de(t) underliggende datasett(et/ene). Q&A erstatter ordene du brukte med synonymer fra de underliggende datasettene. Ved å lese omskrivingen vet du om Q&A forsto spørsmålet ditt eller ikke.
  • Legger til en dobbel understreking i ord den ikke forstår.
  • Legger til én enkelt understreking i ord den forstår.
  • Lar deg kontakte eieren av rapporten eller instrumentbordet når termen ikke blir funnet eller spørsmålet ditt ikke får resultater.

Fortell Q&A hvilket visualobjekt du skal bruke

Når du skriver inn spørringer for naturlig språk med Power BI Q&A, kan du angi visualobjekttypen i spørringen. Eksempel:

"salg etter delstat som trekart"

Skjermbilde som viser et Q&A-søk etter salgstall i et trekartformat.

Ikke slutt nå

Når Q&A viser resultatene, holder du samtalen i gang! Bruk de interaktive funksjonene i visualobjektet og Q&A til å avdekke mer innsikt.

Neste trinn