Vis dataene som brukes til å opprette en Power BI-visualisering

GJELDER FOR: Power Bi-tjeneste for bedriftsbrukere Power Bi-tjeneste for utviklere & Power BI Desktop krever Pro- eller Premium-lisens

Et Power BI-visualobjekt er konstruert ved hjelp av data fra de underliggende datasettene. Hvis du er interessert i å se bak kulissene, lar Power Bi-tjeneste deg vise dataene som brukes til å opprette et visualobjekt i en rapport. Når du velger Vis som en tabell, vises dataene nedenfor (eller ved siden av) visualobjektet.

Du kan også eksportere dataene til Excel for visualobjekter i en rapport og visualobjekter på et instrumentbord.

Vis dataene som oppretter et visualobjekt i en rapport

  1. Åpne en rapport, og velg et visualobjekt i Power BI-tjenesten.

  2. Hvis du vil vise dataene bak visualobjektet, velger du Flere alternativer (...) og velger Vis som en tabell.

    Skjermbilde med Vis som en tabell valgt fra rullegardinlisten Flere alternativer.

  3. Dataene vises som standard under visualobjektet.

    Skjermbilde som viser visualobjektet med en tabell under.

  4. Hvis du vil endre retningen, velger du loddrett oppsett .

    Skjermbilde som viser visualobjektet med en tabell ved siden av.

For å gå tilbake til rapporten velger du Tilbake til rapporten fra hjørnet øverst til venstre.

Skjermbilde som viser Tilbake til rapport-knappen.

Neste trinn

Visualobjekter i Power BI-rapporter
Power BI-rapporter