Opplæring: Utforsk et Power BI-eksempel

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

Power BI har flere eksempler som du kan laste ned i Power Bi-tjeneste eller åpne i Power BI Desktop. I et innebygd eksempel er rapporten buntet sammen med et instrumentbord og datasett, og innebygd i Power Bi-tjeneste. PBIX-filen som du kan vise i Power BI Desktop inneholder en rapport og et datasett.

Skjermbilde som viser Oversikt-siden for eksempel på detaljhandelanalyse.

Denne opplæringen viser deg hvordan du kan:

 • Registrer deg for en Power BI-lisens hvis du ikke har en.
 • Importer eksempelet på detaljhandelanalyse, og legg det til i Power Bi-tjeneste.
 • Utforsk eksemplet i tjenesten.
 • Opprett et visualobjekt ved hjelp av naturlig språk i Q&A.
 • Generer rask innsikt basert på datasettet.
 • Åpne PBIX-eksempelfilen for detaljhandelanalyse i Power BI Desktop.

Hvis du vil ha mer bakgrunnsinformasjon, kan du se eksempeldatasett for Power BI. I denne artikkelen lærer du hvordan du henter eksemplene, hvor du lagrer dem og hvordan du bruker dem.

Hvis du vil gjøre deg kjent med det innebygde eksemplet i denne opplæringen og scenarioet, kan du se eksemplet på detaljhandelanalyse for Power BI: Få en innføring før du begynner.

Forutsetninger

Importere eksemplet i Power Bi-tjeneste

 1. Åpne Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), logg på, og åpne arbeidsområdet der du vil lagre eksemplet.

  Hvis du ikke har en lisens for Power BI Pro eller Premium per bruker (PPU), kan du lagre eksemplet i Mitt arbeidsområde.

 2. Velg Hent data nederst i navigasjonsruten.

  Skjermbilde som viser Hent data-knappen.

  Hvis du ikke ser Hent data, utvider du navigasjonsruten ved å velge følgende ikon øverst i ruten.

  Skjermbilde som viser utvidelsesikonet for navigasjonsruten.

 3. Velg EksemplerHent data-siden som åpnes.

 4. Velg Eksempel på detaljhandelanalyse>.

  Skjermbilde som viser Koble til-knappen for eksempel på detaljhandelanalyse.

Hva ble importert?

Når du velger Koble til med de innebygde eksemplene, får Power BI en kopi av det innebygde eksemplet og lagrer det for deg i skyen.

 1. Power BI oppretter det nye instrumentbordet, rapporten og datasettet i arbeidsområdet.

  Skjermbilde som viser oppføringen eksempel på detaljhandelanalyse i arbeidsområdet.

 2. Innhold-fanen ser du instrumentbordet og rapporten, begge kalt Eksempel på detaljhandelanalyse.

  Skjermbilde som viser eksempelinnhold-fanen for detaljhandelanalyse med instrumentbord- og rapportoppføringer.

 3. fanen Datasett + dataflyter ser du datasettet, også kalt Eksempel på detaljhandelanalyse.

  Skjermbilde som viser eksempeldatasett for detaljhandelanalyse + dataflyter-fanen med datasettoppføringen.

Utforske det nye innholdet

Nå kan du utforske instrumentbordet, datasettet og rapporten på egen hånd. Det finnes mange måter du kan gå til instrumentbord, rapporter og datasett på.

 • Hvis en flis ble opprettet ved hjelp av Power BI Q&A, åpnes Q&A-siden når du velger den.
 • Hvis en flis ble festet fra en rapport, åpnes rapporten.
 • Hvis en flis ble festet fra Excel, åpnes Excel Online i Power BI.

De to første metodene er beskrevet i fremgangsmåtene nedenfor.

Utforsk i Q&A

Med Q&A-funksjonen i Power BI kan du utforske dataene dine med dine egne ord og stille spørsmål ved hjelp av naturlig språk.

 1. Velg instrumentbordet eksempel på detaljhandelanalyse fra arbeidsområdet for å åpne det.

  Instrumentbordet åpnes, med en rekke visualiseringsfliser.

 2. Velg flisen Salg i år, Nye & eksisterende butikkerUSD 22 M.

  Skjermbilde som viser flisen Salg i år valgt.

  Denne flisen ble opprettet med Power BI Q&A, så når du velger flisen, åpnes Q&A på nytt.

  Skjermbilde som viser flisen som åpnes i Q&A med årets salg.

 3. I den øverste linjen, ved siden av årets salg, begynner du å skrive «etter butikk». Q&A oppretter et stolpediagram med verdier for hver butikk.

  Skjermbilde som viser hvordan du legger til etter butikk i årets salgstekst på Q&A-linjen.

 4. Velg Fest visualobjekt øverst til høyre.

 5. Fest det nye visualobjektet til det eksisterende instrumentbordet, eksempel på detaljhandelanalyse.

 6. Velg Avslutt Q&A.

  Power BI la til den nye flisen på slutten av instrumentbordet. Du kan endre størrelsen på den og dra den hvor du vil på instrumentbordet. Du ser hvordan de andre flisene beveger seg for å gjøre plass til det.

  Skjermbilde som viser fliser omorganisert på instrumentbordet.

Utforsk rapporten

 1. Velg én av de andre flisene på instrumentbordet for å åpne den underliggende rapporten. I dette eksemplet velger vi arealdiagrammet Omsetning i år, Omsetning i fjor etter regnskapsmåned.

  Skjermbilde som viser instrumentbordet eksempel på detaljhandelanalyse med Dette årets salgsdiagram uthevet.

  Rapporten åpnes på siden som inneholder arealdiagrammet du valgte. I dette tilfellet er det siden Månedlig salg per distrikt i rapporten.

  Skjermbilde som viser rapportsiden Månedlige distriktssalg.

 2. Se nærmere på dataene i artikkelen «Eksempel på detaljhandelanalyse for Power BI: Få en innføring» for forslag til utforsking av rapporten.

Utforsk hurtiginnsikter

Én enkel måte å utforske et datasett på , er å kjøre rask innsikt.

 1. Velg Flere alternativer (...) ved siden av datasettet Eksempel på detaljhandelanalyse på fanen Datasett + dataflyter, og velg deretter Få rask innsikt.

 2. Når innsiktene er klare, velger du Vis innsikt.

  Skjermbilde som viser innsiktrapporten for eksempel på detaljhandelanalyse.

 3. Hvis en innsikt er interessant, fester du den til instrumentbordet.

Opprette en rapport fra datasettet

Du har flere valg for å utforske datasettet i Datasett-fanen. Du kan imidlertid ikke vise radene og kolonnene i dataene dine, som du kan i Power BI Desktop eller Excel. Én måte å utforske datasettet på er å opprette dine egne visualiseringer og rapporter fra grunnen av.

Skjermbilde som viser datasettoppføringen eksempel på detaljhandelanalyse i arbeidsområdet.

Slik oppretter du en rapport:

 1. Velg Flere alternativer (...) ved siden av datasettet eksempel på detaljhandelanalyse , og velg deretter Opprett rapport.

  Skjermbilde som viser menyelementet Opprett rapport.

  Datasettet åpnes i rapportredigeringsmodus.

  Skjermbilde som viser en helt ny rapport i rapportredigeringsmodus.

 2. Nå kan du opprette visualobjekter du ønsker, eller du kan prøve opplæringen Opprette et nedbrytningstre med et Power BI-eksempel, som bruker de samme dataene.

Last ned eksemplet i Power BI Desktop

Når du først åpner PBIX-eksempelfilen i Power BI Desktop, vises den i rapportvisning der du kan utforske og endre eksisterende rapportsider og legge til nye, med dine egne visualiseringer. Rapportvisning gir nesten samme utformingsopplevelse som redigeringsvisning for rapporter i Power Bi-tjeneste. Du kan flytte visualiseringer rundt, kopiere og lime inn, endre visualiseringstypen og så videre.

I motsetning til redigering av en rapport i Power BI-tjenesten kan du i Power BI Desktop også arbeide med spørringer og forme dataene for å sørge for at dataene støtter de beste innsiktene i rapportene. Deretter kan du lagre Power BI Desktop-filen hvor du vil, enten den er på den lokale stasjonen eller i Power Bi-tjeneste.

Slik laster du ned eksemplet:

 1. Last ned PBIX-filen Eksempel på detaljhandelanalyse og åpne den i Power BI Desktop.

  Skjermbilde som viser eksempelet på detaljhandelanalyse i rapportvisning i Power BI.

  Filen åpnes i Rapportvisning. Legg merke til de fire fanene nederst i redigeringsprogrammet for rapporter. Disse fanene representerer de fire sidene i denne rapporten. I dette eksemplet er Nye butikker-siden valgt nå.

  Skjermbilde som viser Nye butikker-fanen uthevet.

 2. Hvis du vil ha et dypdykk i redigeringsprogrammet for rapporter, kan du se Få en innføring i redigeringsprogrammet for rapporter.

Hva er i rapporten?

Når du laster ned en PBIX-eksempelfil, laster du ikke bare ned rapporten, men også det underliggende datasettet. Når du åpner filen, laster Power BI Desktop inn dataene med tilknyttede spørringer og relasjoner. Du kan se de underliggende dataene og relasjonene, men du kan ikke se de underliggende spørringene i Redigeringsprogrammet for spørring.

Slik viser du de underliggende dataene og modellen:

 1. Bytt til datavisning ved å velge datavisningsikonet Skjermbilde som viser datavisningsikonet..

  Skjermbilde som viser datavisning i Power BI Desktop.

  I Datavisning kan du undersøke, utforske og forstå data i Power BI Desktop-modellen. Dette er forskjellig fra hvordan du viser tabeller, kolonner og data i Redigeringsprogrammet for spørring. Dataene i Datavisning er allerede lastet inn i modellen.

  Når du modellerer dataene, vil du noen ganger se hva som faktisk er i radene og kolonnene i en tabell, uten å opprette et visualobjekt på rapportlerretet. Dette gjelder spesielt når du oppretter mål og beregnede kolonner, eller du må identifisere en datatype eller datakategori.

 2. Bytt til modellvisning ved å velge følgende ikon: Skjermbilde som viser modellvisningsikonet..

  Skjermbilde som viser modellvisning i Power BI Desktop.

  Modellvisning viser alle tabellene og kolonnene i modellen, og relasjonene mellom dem. Herfra kan du vise, endre og opprette relasjoner.

Neste trinn

Det er trygt å prøve seg frem i dette miljøet, ettersom du kan velge ikke å lagre endringene. Og hvis du lagrer dem, kan du alltid velge Hent data for en ny kopi av dette eksemplet.

Vi håper omvisningen har vist deg hvordan Power BIs instrumentbord, datasett, relasjoner og rapporter kan gi deg innsikt i eksempeldata. Nå er det din tur til å koble deg til dine egne data. Med Power BI kan du koble deg til en rekke ulike datakilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Kom i gang med Power BI-tjenesten og Kom i gang med Power BI Desktop.

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet