Feste en hel rapportside til et Power BI-instrumentbord som en dynamisk flis

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

En annen måte å legge til en ny instrumentbordflis på, er ved å feste en hel rapportside. Dette er en enkel måte å feste mer enn én visualisering om gangen på. Når du fester en hel side, er flisene også dynamiske – du kan samhandle med dem direkte på instrumentbordet. Endringer du gjør i noen av visualiseringene i redigeringsprogrammet for rapporter, som å legge til et filter eller endre feltene som brukes i diagrammet, gjenspeiles også i instrumentbordflisen.

Skjermbilde av dynamisk flisside som er festet fra rapporten.

Festing av dynamiske fliser fra rapporter til instrumentbord er bare tilgjengelig i Power Bi-tjeneste (app.powerbi.com).

Obs!

Du kan ikke feste fliser fra rapporter som er delt med deg.

Feste en rapportside

Se Amanda feste en direkte rapportside til et instrumentbord, og følg deretter de trinnvise instruksjonene etter videoen for å prøve den selv.

Obs!

Denne videoen kan bruke tidligere versjoner av Power BI Desktop eller Power Bi-tjeneste.

 1. Åpne en rapport i Redigeringsvisning.

 2. Når ingen visualiseringer er valgt, velger du Fest-ikonet fra menylinjen.

  Skjermbilde som uthever Fest-ikonet på menylinjen.

 3. Fest flisen til et eksisterende instrumentbord, eller til et nytt instrumentbord. Legg merke til den merkede teksten: Fest dynamisk side gjør at endringer i rapporter vises i instrumentbordflisen når siden er oppdatert.

  • Eksisterende instrumentbord: Velg navnet på instrumentbordet fra rullegardinlisten. Instrumentbord som ble delt med deg, vises ikke i rullegardinlisten.

  • Nytt instrumentbord: Skriv inn navnet på det nye instrumentbordet.

   Skjermbilde som viser dialogboksen Fest til instrumentbord.

 4. Velg Fest direkte. En vellykket melding (nær øvre høyre hjørne) gir deg beskjed om at siden ble lagt til som en flis på instrumentbordet.

Åpne instrumentbordet for å se den festede dynamiske flisen

 1. Velg instrumentbordet med den nye dynamiske flisen fra navigasjonsruten. Der kan du gjøre ting som å gi nytt navn til, endre størrelse på, koble til og flytte den festede rapportsiden.

 2. Samhandle med dynamiske fliser. I skjermbildet nedenfor kan du se hvordan det å velge en stolpe i stolpediagrammet har kryssfiltrert og kryssuthevet de andre visualiseringene på flisen.

  Skjermbilde som viser instrumentbord med en dynamisk flis. !

Neste trinn

Instrumentbord for bedriftsbrukere av Power BI-tjenesten

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet