Hva er Power BI Premium Gen2?

Power BI Premium generasjon 2, kalt Premium Gen2, er andre generasjon av Power BI Premium. Premium Gen2 tilbyr flere forbedringer for Power BI, og en omfattende portefølje av Premium-funksjoner.

Tabellen nedenfor viser noen av Premium Gen2-forbedringene.

Ekstrautstyr Detaljer
Kjøp Premium for enkeltpersoner i organisasjonen Se Power BI Premium per bruker (PPU).
Forbedrede måleverdier Kapasitetsytelsen avhenger bare av mengden prosessorbruk. Måledata kan enkelt forstås ved hjelp av appen Power BI Premium kapasitetsutnyttelse og måledata.
Autoskala En valgfri funksjon som forhindrer forsinkelser forårsaket av begrensning på overbelastede kapasiteter. Når den er aktivert, legger autoskala automatisk til én v-kjerne om gangen i 24-timers perioder hvis belastningen på kapasiteten overskrider kapasitetsgrensene. Flere v-kjerner belastes Azure-abonnementet ditt på en betale for forbruk-basis.

Kapasiteter og SKU-er

Kapasitet er et dedikert sett med ressurser som er reservert eksklusivt for din bruk. Det gir pålitelig, konsekvent ytelse for innholdet ditt.

Hver kapasitet tilbyr et utvalg SKU-er, og hver SKU gir ulike ressursnivåer for minne og databehandlingskraft. Hviken type SKU du trenger, avhenger av typen løsning du ønsker å distribuere.

Tabellen nedenfor beskriver ressursene og begrensingene for hver SKU.

Kapasitet Datasett Dataflyt Eksporter API
SKU-er for kapasitet V-kjerner Maksimalt minne (GB)1, 2, 3 DirectQuery/live-tilkobling (per sekund)1, 2 Maksimalt minne per spørring (GB)1, 2 Parallellitet for modelloppdatering2 Parallelle dataflytoppgaver5 Maksimalt antall samtidige sider6
EM1/A1 1 3 3.75 1 5 4 20
EM2/A2 2 5 7.5 2 10 8 25
EM3/A3 4 10 15 2 20 16 35
P1/A4 8 25 30 6 40 32 55
P2/A5 16 50 60 6 80 64 95
P3/A6 32 100 120 10 160 64 175
P4/A74 64 200 240 10 320 64 200
P5/A84 128 400 480 10 640 64 200

1 Appen Power BI Premium Utilization and Metrics viser for øyeblikket ikke disse måledataene.

2 Disse grensene gjelder bare for arbeidsbelastningen for datasettet per kapasitet.

3 Kolonnen maksimalt minne (GB) under datasettoverskriften representerer en øvre grense for datasettstørrelsen. En mengde minne må imidlertid reserveres for operasjoner som oppdateringer og spørringer på datasettet. Den maksimale datasettstørrelsen som er tillatt for en kapasitet, kan være mindre enn tallene i denne kolonnen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Minnetildeling.

4 Disse SKU-ene er ikke tilgjengelige i alle områder. Hvis du vil be om bruk av disse SKU-ene i områder der de ikke er tilgjengelige, kontakter du Microsoft-kontoansvarlig.

5 Mer informasjon om parallelle oppgaver i dataflyter.

6 Se Eksporter Power BI-rapport til fil hvis du vil ha mer informasjon om interaktive power bi-rapporter (ikke paginerte rapporter).

Abonnementer og lisensiering

Power BI Premium Gen2 er et Microsoft 365-abonnement på leiernivå, som er tilgjengelig i to SKU-familier (lagerføringsenhet).

P EM
Område P1-P5 EM1-EM3
Bruk Enterprise-funksjoner og innebygging Innebygging for organisasjonen (innebygging for organisasjonen)
Forpliktelse Månedlig eller årlig Årlig
Fakturering Månedlig Månedlig
Tilleggsinformasjon Inkluderer en lisens for å installere rapportserver for Power BI lokalt EM1- og EM2-lagerenheter er kun tilgjengelig gjennom planer for volumlisensiering. Du kan ikke kjøpe dem direkte.

Innkjøp

Power BI Premium-abonnementer kjøpes av administratorer i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Bare globale administratorer eller faktureringsadministratorer kan kjøpe SKU-er. Ved innkjøp mottar leieren et tilsvarende antall v-kjerner for å tilordne kapasiteter, kjent som gruppering av v-kjerner. Kjøp av en P3-lagerenhet gir for eksempel 32 virtuelle kjerner til leieren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik kan du kjøpe Power BI Premium.

Arbeidsområder

Arbeidsområder befinner seg innenfor kapasiteter. Hver Power BI-bruker har et personlig arbeidsområde som er kjent som Mitt arbeidsområde. Det kan opprettes flere arbeidsområder, kjent som arbeidsområder, slik at det er mulig å samarbeide. Som standard opprettes arbeidsområder, inkludert personlige arbeidsområder, i den delte kapasiteten. Når du har Premium-kapasiteter, kan både Mine arbeidsområder og arbeidsområder tilordnes Premium-kapasiteter.

Kapasitetsadministratorer har automatisk sine Mine arbeidsområder tilordnet Premium-kapasiteter.

Minnetildeling for datasett

Med Premium Gen2 og Embedded Gen2 er det en grense for minnet som er tilgjengelig for hvert datasett basert på SKU-en. I en Premium Gen2 P1-kapasitet vil for eksempel alle datasett som overskrider 25 GB i minnebruk resultere i feil. Du finner de øvre grensene for datasettminnet for hver SKU, i kolonnen Maksimalt minne per datasett i tabellen Kapasiteter og SKU-er .

Datasettoperasjoner, for eksempel spørringer, er underlagt individuelle minnegrenser. Hvis du vil illustrere begrensningen, kan du vurdere et datasett med et minneavtrykk på 1 GB, og en bruker som starter en behovsbetinget oppdatering mens de samhandler med en rapport basert på det samme datasettet. Tre separate handlinger bestemmer mengden minne som er tilskrevet det opprinnelige datasettet, som kan være større enn to ganger datasettstørrelsen. Den totale mengden minne som brukes av ett Power BI-element, kan ikke overskride SKU-ens maksimale minne per datasetttildeling .

 • Laster inn datasettet – Den første handlingen laster inn datasettet i minnet.

 • Oppdaterer datasettet – Den andre handlingen oppdaterer datasettet etter at det er lastet inn i minnet. Oppdateringsoperasjonen fører til at minnet som brukes av datasettet, dobles. Det nødvendige minnet dobles fordi den opprinnelige kopien av data fremdeles er tilgjengelig for aktive spørringer, mens en annen kopi behandles av oppdateringen. Når oppdateringstransaksjonen utføres, reduseres minneavtrykket.

 • Samhandling med rapporten – Den tredje handlingen skyldes brukerens samhandling med rapporten. Under datasettoppdateringen vil rapportsamhandlinger kjøre DAX-spørringer. Hver DAX-spørring bruker en viss mengde midlertidig minne som kreves for å produsere resultatene. Hver spørring kan bruke forskjellig minne. Minnet som brukes til å spørre etter datasettet, legges til minnet som kreves for å laste inn datasettet, og oppdatere det.

Oppdateringer

Premium Gen2 og Embedded Gen 2 krever ikke kumulative minnegrenser, og derfor bidrar ikke samtidige datasettoppdateringer til ressursbegrensninger. Oppdatering av individuelle datasett styres imidlertid av eksisterende kapasitetsminne- og CPU-grenser, og grensen for parallellitet for modelloppdatering for SKU, som beskrevet i kapasiteter og SKU-er.

Du kan planlegge og kjøre så mange oppdateringer som nødvendig på et gitt tidspunkt, og Power Bi-tjenesten vil kjøre disse oppdateringene til planlagt tid så godt som mulig.

Overvåking

Når du overvåker Premium Gen2 og Embedded Gen2, trenger du bare å ta hensyn til ett aspekt: hvor mye CPU kapasiteten krever for å betjene belastningen når som helst. Bruk Power BI Premium Kapasitetsutnyttelse og Måledata-appen for å overvåke kapasiteten.

Hvis du vil installere appen, kan du se Installere Gen2-måledataappen. Du kan lære hvordan du bruker appen i artikkelen Bruk Gen2-måledataappen.

Dette skjer når du overskrider CPU-grensen per SKU-størrelse du har kjøpt:

Paginerte rapporter

Når du bruker Premium Gen2 og Embedded Gen2, drar sideformaterte rapporter i Power BI nytte av de arkitektoniske og tekniske forbedringene som gjenspeiles i Premium Gen2.

 • Minne – Det finnes ingen minnebehandling for paginerte rapporter.

 • SKU-tilgjengelighet – Paginerte rapporter som kjører på Premium Gen2, kan kjøre rapporter på tvers av alle tilgjengelige innebygde og Premium SKU-er, inkludert EM1-EM3- og A1-A3 SKU-er. Fakturering beregnes per CPU-time i løpet av en 24-timersperiode.

 • Forbedret isolering av sikkerhet og kode – kodeisolasjon forekommer på et per bruker-nivå, i stedet for på et nivå per kapasitet.

Viktige faktorer og begrensninger

Følgende kjente begrensninger gjelder for øyeblikket for Premium Gen2.

 • Gjengivelse av visualobjekter – det finnes en begrensning på 225 sekunder for gjengivelse av Power BI-visualobjekter. Visualobjekter som tar lengre tid å gjengi, blir tidsavbrutt og vises ikke.

 • Begrensning – Begrensning kan forekomme i Power BI Premium kapasiteter. Samtidighetsgrenser brukes per økt. En feilmelding vises når for mange operasjoner behandles samtidig. Hvis du vil redusere begrensningen, kan du bruke autoskalering. Når autoskala er aktivert, vil begrensning fortsatt finne sted hvis CPU-forbruket overskrider de ekstra grensene.

 • Klientbibliotekversjon - Klientprogrammer og verktøy som kobles til og arbeider med datasett på Premium Gen2-kapasiteter gjennom XMLA-endepunktet, krever Analysis Services-klientbiblioteker. De fleste klientprogrammer og -verktøy installerer de nyeste klientbibliotekene med regelmessige oppdateringer, så manuell installasjon av klientbibliotekene er vanligvis ikke nødvendig. Uavhengig av klientprogrammet eller verktøyversjonen kreves følgende minimum av klientbibliotekversjoner.

  Klientbibliotek Versjon
  MSOLAP 15.1.65.22
  AMO 19.12.7.0
  ADOMD 19.12.7.0

  I noen tilfeller kan manuell installasjon av de nyeste klientbibliotekene være nødvendig for å redusere potensielle tilkoblings- og operasjonsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bekrefter eksisterende installerte klientbibliotekversjoner og installerer de nyeste versjonene manuelt, kan du se Analysis Services-klientbiblioteker.

Neste trinn