Behandle e-postvarsler for administratorer

Serviceteamet sender regelmessig e-postvarsler til systemadministratorene i en organisasjon. Som administrator kan du konfigurere en liste over flere mottakere for å motta varsler ved hjelp av en cmdlet. I listen over mottakere kan du for eksempel legge til:

  • Personer utenfor din organisasjon, for eksempel partnerne.
  • Personer eller distribusjonslister i firmaet som er ansvarlig for Power Platform-tjenester.

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over cmdleter, se PowerShell-støtte for Power Apps.

Send e-postmeldinger til flere mottakere

Administratorer får e-postvarsler som standard. Du kan legge til flere mottakere i listen ved hjelp av cmdleten Set-AdminPowerAppCdsAdditionalNotificationEmails. Dermed kan du legge til e-postadresser som ikke er brukere med systemrollen administrator for å motta e-postvarslinger

Merk

Hvis du ble lagt til som en mottaker, og du vil slutte å motta e-postvarsler, kan du kontakte administratoren i organisasjonen. Hvis du ikke er sikker på hvem som er administrator, kan du se:Finne administratoren eller brukerstøttekontakten din.

Hent en liste over flere e-postadresser for varsling

Hvis du vil vise hele listen over e-postadresser som mottar varslinger, kan du bruke cmdleten Hent-AdminPowerAppCdsAdditionalNotificationEmails. Dette vil returnere listen over e-postadresser til brukere som mottar varslinger.