Hurtigstart: opprette og distribuere en Power Virtual Agents-robot

Power Virtual Agents gjør det enklere for team å opprette effektive roboter raskt og enkelt ved hjelp av en veiledet, kodeløs grafisk opplevelse – uten behov for dataforskere eller utviklere.

Denne hurtigstartveiledningen leder deg gjennom ende-til-ende-prosessen med å opprette en robot for første gang, legge til emner i roboten, teste innholdsendringer i sanntid, ta i bruk roboten på en testside, og analysere ytelsen til roboten etter at den er tatt i bruk.

Forutsetning

Utforske startsiden

Power Virtual Agents har en startside på appnivå som ikke er spesifikk for en robot. På denne siden kan du opprette en ny robot, vise nylige roboter og få tilgang til læringsressurser, for eksempel videoer, dokumentasjon og læringsbaner.

Skjermbilde av hjemmesiden på appnivå.

Velg Chatroboter på navigasjonsmenyen for å åpne siden Chatroboter og vise alle robotene du har tilgang til i dette miljøet. På siden kan du se metadata om disse robotene, inkludert eieren, når den sist ble publisert, og når den sist ble endret. Bruk denne siden til å navigere til en annen robot som du har tilgang til.

Skjermbilde av listen over nettpratroboter.

Opprette en robot

 1. Gå til nettstedet for innføring i Power Virtual Agents. Støttede nettlesere omfatter Microsoft Edge, Chrome og Firefox.

 2. Velg Start gratis på nettstedet, og logg deretter på med e-postadressen på arbeidet. Vær oppmerksom på at personlige Microsoft-kontoer ikke støttes for øyeblikket.

 3. Når du registrerer deg for første gang, opprettes det et standard Power Apps-miljø for deg. Dette er tilstrekkelig for de fleste brukere. Hvis du imidlertid vil angi et egendefinert Power Apps-miljø, velger du et annet miljø fra miljøvelgeren.

  Skjermbilde av miljøvelgeren.

  Merk

  Power Virtual Agents støttes bare på plasseringene som vises i artikkelen støttede dataplasseringer, med lagrede data i de respektive datasentrene. Hvis firmaet ditt er utenfor de støttede dataplasseringene, må du opprette et egendefinert miljø med en støttet dataplassering angitt for Område, før du lager roboten.
  Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette et egendefinert Power Apps-miljø, kan du se Arbeide med miljøer.

 4. Etter at du har registrert deg, kommer du til startsiden for appen. Velg Hjem på den venstre navigasjonsmenyen, og velg deretter Opprett en robot.

 5. En helsideveiviser begynner med et par trinn for å få roboten opprettet svært raskt. Der er det et standard robotnavn. Du kan endre dette til noe mer generelt for selskapet eller noe spesifikt for scenarioet du skreddersyr roboten til.

 6. For Hvilket språk vil du at roboten skal snakke? velger du språket du vil at roboten skal snakke. Rullegardinmenyen for språk er forhåndsutfylt med den nasjonale innstillingen for nettleseren.

  Gi navn til den nye roboten.

 1. (Valgfritt) Du kan velge å forbedre samtaler ved å oppgi en URL-adresse som du kan generere KI-svar fra. Når et robotnavn og språk er valgt, kan du velge Opprett og opprette roboten.

Du kan foreta valgfrie tilpassinger og forbedringer før du oppretter roboten.

a. Velg Rediger avanserte alternativer nederst til venstre for å vise og redigere avanserte alternativer. Du kan fortsette med robotoppretting uten å gå inn på disse avanserte alternativene.

b. Her kan du velge et robotikon for å gi roboten en personlighet, slik at den kan representere forretningsscenarioene bedre. Du kan velge fra den forhåndsutfylte listen over ikoner eller laste opp et egendefinert ikon for roboten. Dette er ikonet som brukes i chattevinduet når roboten svarer.

c. Du kan også velge om du vil ta med de forhåndsutfylte leksjonsemnene som gir startinnhold, slik at du kan bli kjent med robotemner.

d. Det finnes et par mer avanserte alternativer for å velge løsningen roboten skal være i, og skjemanavnet. Dette er avanserte alternativer som kan endres senere, men som gis på forhånd for bestemt tilpassing.

 1. Velg Opprett. Opprettelsesprosessen for den første roboten i et nytt miljø kan ta opptil 15 minutter. Påfølgende roboter blir opprettet mye raskere.

 2. Etter noen minutter blir du omdirigert til oversiktssiden for roboten. Det kan ta noen ekstra minutter for visse operasjoner som konfigurasjon av Publiser og Godkjenning å bli klare for roboten, men du kan begynne å gjøre følgende:

  • utforske det generelle brukergrensesnittet
  • utforske emner og begynne å opprette og redigere emner
  • eksperimentere med de forhåndsinnlastede brukeremnene og systememnene
  • samhandle med roboten ved hjelp av testlerretet
  • gå gjennom ytterligere dokumentasjon om hvordan du redigerer emner i roboten

Tips

Hvis du vil gå tilbake til startsiden på appnivå fra roboten, velger du Chatroboter på navigasjonsmenyen.

Skjermbilde av Nettpratroboter-knappen i navigasjonsmenyen.

Opprette et emne

Nå som du har full funksjonalitet i roboten, kan du opprette dine egne emner, som er et dialogtre som beskriver hvordan roboten svarer på en brukers spørsmål.

 1. Velg Emner på navigasjonsmenyen, og velg Nytt emne øverst på siden.

  Nytt emne.

 2. Gi emnet navn, og ta med noen utløseruttrykk for dette emnet. Utløseruttrykk er eksempler på typen brukerspørsmål eller -uttalelser som hjelper deg med å lære roboten når den skal svare med denne dialogen.

  La oss for eksempel opprette et emne kalt «Personlig Hello World» og legge til «hello world» som et utløseruttrykk.

  Gi emne navn, og legg til utløseruttrykk.

 3. Velg Lagre emne for å legge til emnet i emnelisten.

 4. Velg Gå til redigeringslerret. Dette er det grafiske redigeringsprogrammet for dialogtre som gjør det mulig å definere robotens svar og den totale robotsamtalen.

  Skriv inn «Hei! Jeg oppretter en tilpasset hilsen for deg.» i den første Melding-noden.

  Legg til node.

 5. Velg Legg til node (+) nedenfor noden, og legg til noden Still et spørsmål.

  Skriv inn spørsmålsteksten «Hvor bor du?» i boksen Still et spørsmål. Hvis du vil gi kunden et valg mellom forskjellige svar, velger du Flere valgmuligheter under Identifiser.

  Robotens svar.

 6. Legg til to alternativer for brukeren ved å velge + Nytt alternativ.

  Skriv inn «Bergen» og «Oslo» i tekstboksene kalt «Alternativer for bruker». Hvert alternativ vises som en flervalgsknapp for brukeren.

  Redigeringslerretet oppretter separate baner i samtalen, avhengig av svaret fra kunden. Samtalebanen leder kunden til den riktige løsningen for hvert brukersvar.

  Forgreningsalternativer opprettes automatisk.

 7. I den forgrenede diskusjonsbanen søker hver node automatisk etter «Seattle» i den ene banen og «Bellevue» i den andre for å gå til riktig trinn i neste omgang.

 8. Til slutt velger du Legg til node (+) under hver av Betingelse-nodene for å legge til en Melding-node i hver gren.

  Legg til en enkel melding som «Hei, Bergen!" i Bergen-grenen, og «Hei, Oslo!» i Oslo-grenen.

  Fullfør samtale.

 9. Velg Lagre øverst.

Gratulerer, du har nå et svært enkelt forgrenet dialogtre! Du kan begynne å opprette mer komplekse versjoner av dette treet ved å bygge inn variabler, enheter og Power Automate-flyter.

Test innholdet i sanntid

Nå som du har skrevet innhold i et dialogtre, er det på tide å teste dette i sanntid for å se om det fungerer som forventet. Du skal bruke ruten Test robot til dette.

Start roboten med det nyeste innholdet.

 1. Hvis ruten Test robot ikke vises på skjermen, velger du Test roboten på navigasjonsmenyen.

  Test robot-kontroll.

 2. Test det nylig opprettede dialogtreet ved å skrive inn i ruten Test robot.

 3. Aktiver Sporing mellom emner øverst, som gjør det mulig å følge med på roboten mens den kjører dialogen din. Du begynner å se at deler av dialogtreet er uthevet etter hvert som roboten kommer til den delen av dialogen.

  Start samtalen.

 4. Skriv inn «hello world» i chattevinduet, og send meldingen til roboten. Den øverste delen av dialogtreet er uthevet i grønt, og du ser Seattle og Bellevue som brukeralternativer i ruten Test robot.

  Roboten venter nå på at du svarer, og har gitt forslag til hvordan du kan svare. Disse forslagsknappene reflekterer det du har skrevet i dialogtreet i noden «Still et spørsmål».

  I Test robot kan du velge disse forslagsknappene for å fortsette, eller du kan skrive inn svaret ditt i chattevinduet.

  Sporing av diskusjon.

 5. Fortsett dialogen ved å velge Seattle-grenen.

  Du vil se at chatten slutter så snart du har kommet til bunnen av denne grenen. Hvis du skriver mer innhold, vil dialogen fortsette, men siden vi bare har opprettet et svært enkelt og lite dialogtre, kan vi raskt nå slutten av innholdet.

Denne testopplevelsen gir deg muligheten til raskt å opprette og teste en samtale for å sikre at samtalen flyter som forventet. Hvis dialogen ikke gjenspeiler hensikten din, kan du endre dialogen og lagre den. Det nyeste innholdet sendes til testroboten, og du kan prøve det på nytt. Ingen av disse endringene endrer den publiserte versjonen av roboten, så du kan gjerne prøve deg frem med innholdet til du er fornøyd med det.

Publisere roboten

Når du er fornøyd med innholdet i roboten, kan du publisere roboten på et nettsted.

 1. Velg Publiser på navigasjonsmenyen.

 2. Velg Publiser for å aktivere roboten med ett klikk. Hvis publiseringen er vellykket, vises et grønt banner øverst på siden.

  Ta i bruk roboten på demonstrasjonsnettsted.

 3. Velg koblingen for demonstrasjonsnettstedet under Del roboten for å se den i bruk på et demonstrasjonsnettsted.

  Dette åpner et nytt vindu i nettleseren. Hvis dette ikke skjer automatisk, kontrollerer du om en popup-blokkering er aktivert, og i så fall tillater du at vinduet åpnes. Du kan vanligvis tillate popup-vinduer direkte fra URL-feltet.

  Nettsiden demonstrerer hvordan roboten blir seende ut for en sluttbruker som kommer til nettsiden. Robotlerretet er nederst. Du kan samhandle med det ved å skrive inn i vinduet eller ved å velge et startuttrykk fra de angitte alternativene.

  Del roboten.

Hvis du vil ha mer informasjon om publisering av roboten din til andre kanaler, kan du se dokumentasjonen under Nøkkelkonsepter for publikasjon.

Analyser robotens ytelse

Når roboten fullfører samhandlinger med brukere, registreres statistikken i analysen for roboten din. Hvis du vil vise analysen, velger du Analyse på navigasjonsmenyen. Her kan du finne KPI-er som viser følgende:

 • antall økter roboten din har håndtert
 • Hvor effektivt roboten kunne engasjere sluttbrukere og løse problemer
 • eskaleringsfrekvens til menneskelige agenter
 • frafallsrater under samtaler

Du finner også informasjon om kundetilfredshet på KPI-nivået og i fanen Kundetilfredshet.

Merk

Det er en forsinkelse på opptil en time fra samtalene inntreffer til statistikken for disse samtalene vises i statistikken. All samhandling med roboten blir også logget i statistikken, inkludert samhandlinger fra demonstrasjonsnettstedet, det tilpassede nettstedet eller testroboten.

Du kan også vise detaljert øktlogg og utskrifter ved å velge Analyse>Økter. Du kan her laste ned en CSV-fil med hele øktutskriften. Dette kan være en nyttig måte å justere ytelsen til en robot på, og endre innholdet i emnene for å gjøre roboten mer effektiv.

Last ned økter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nøkkelkonsepter for statistikk.

Konklusjon

Du har nå opprettet en robot, opprettet ditt eget emne, testet roboten, publisert den til et demonstrasjonsnettsted, og lært hvordan du analyserer robotens ytelse. Gratulerer! Roboten har mange funksjoner utover dette, så prøv deg gjerne frem med de avanserte funksjonene.

Hvis du har spørsmål som ikke dekkes av produktdokumentasjonen, eller har funksjonsidéer, kan du gå til fellesskapet og legge inn spørsmål.

Vi vil også gjerne høre ideene dine om Power Virtual Agents. Gå til Ideer-forumet og legg inn ideene dine.