Analyse av emneforvirring

Bruk av semantisk like utløseruttrykk for to forskjellige emner kan føre til forvirring fordi det kan hende at chatroboten ikke vet hvilket emne som skal åpnes og må stille oppfølgingsspørsmål til sluttbrukeren.

Tips

Forvirring måles vanligvis av hvor hyppig Samsvarte flere emner-emnet (også kalt "mente du") blir utløst.

Dette fører ofte til eskalering til en agent, og øker avledningsfrekvensen for roboten.

Øvelse i emneforvirringsanalyse hjelper deg med å forbedre nøyaktighet for utløsning av emne ved å finne overlappinger mellom emner. Hvis du løser emneoverlappinger kan det bidra til å redusere behovet for at roboten må be om avklaringsspørsmål før et emne utløses.

Identifisering av semantisk like utløseruttrykk kan også hjelpe deg med å avgjøre om du har emner som ligner hverandre, og som kan konsolideres for å forenkle prosessen med robotredigering av innhold eller redigeres for å gjøre emnene mer distinkte med høy utløsingsnøyaktighet, noe som i sin tur forbedrer avledningsfrekvensen.

Du kan identifisere listen over emner som forårsaker forvirring under utløsing, ved å aktivere de avanserte AI-funksjonene i Power Virtual Agents for emneoverlappingsregistrering.

Denne standardfunksjonen hjelper deg med å identifisere utløseruttrykkene som forårsaker forvirring, fjerner duplikater og konsoliderer lignende emner.

analyse av emneforvirring