Utløse emner

Det finnes to hovedmåter for å utløse et emne:

  • Basert på brukerspørringen (også kalt ytring).
    Emneutløsning basert på hva sluttbrukeren skriver eller sier, også referert til som hensiktsgjenkjenning.
    AI bruker sin NLU-modell (Natural Language Understanding) til å analysere sluttbrukerens ytring og finner det mest relevante emnet basert på de konfigurerte utløseruttrykkene som samsvarer med hensikten.
    Hvis det blir funnet flere emner, utløses emnet Samsvarte flere emner, slik at brukeren kan velge riktig emne fra en liste.
  • Ved å omdirigere til det fra et annet emne med en omdirigeringsnode.

Utløse emner basert på en brukerspørring

  • Eksempel: "Lagre steder"-emnet utløses basert på brukerens ytring og de samsvarende utløseruttrykkene.

Diagram som viser at Power Virtual Agents utløses med et samsvarende utløseruttrykk

Omdirigere til et emne

  • Eksempel: Emnet Be om ny plassering utløses når det eksplisitt kalles fra et eksisterende emne, med en omdirigering-node.

Diagram som viser et Power Virtual Agents-emne som utløses av en omdirigering fra et annet emne