Lær informasjonsleseferdighet med Søkeveileder

Søkeveileder, et gratis verktøy i Microsoft Teams, gir elevene kontekst og veiledning for å stille effektive spørsmål og oppdage pålitelige kilder. Raske leksjonsplaner introduserer konsepter elevene kan bruke i søkemotorer som Bing eller Google.

Partnerressurser

The Economist Educational Foundation

Hjelp elevene med å utforske virkningen av feilinformasjon og skjevhet i nyhetene i denne topical Talk-undervisningsressursen fra The Economist Educational Foundation.