Rydd opp i, transformer og last inn data i Power BI

Mellomnivå
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Power Query har et utrolig antall funksjoner som er dedikert til å hjelpe deg med å rydde opp og klargjøre dataene for analyse. Du lærer hvordan du forenkler en komplisert modell, endrer datatyper, gir nytt navn til objekter og pivotdata. Du vil også lære hvordan du profilerer kolonner slik at du vet hvilke kolonner som har de verdifulle dataene du søker etter for dypere analyser.

Læringsmål

Etter denne modulen vil du kunne:

  • Løse inkonsekvenser, uventede verdier eller nullverdier og problemer med datakvalitet.
  • Bruke brukervennlige verdierstatninger.
  • Profilere data, slik at du kan finne ut mer om en spesifikk kolonne før du bruker den.
  • Evaluere og transformere kolonnedatatyper.
  • Bruke datafigurtransformasjoner i tabellstrukturer.
  • Kombinere spørringer.
  • Bruke brukervennlige navnekonvensjoner for kolonner og spørringer.
  • Redigere M-kode i avansert redigering.

Forutsetninger

Ingen