Skriv DAX-formler for modeller for Power BI Desktop

Mellomnivå
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

I denne modulen lærer du hvordan du skriver DAX-formler for å skape beregnede tabeller, beregnede kolonner og mål, som er alle ulike typer modellberegninger. I tillegg lærer du hvordan du skriver og formaterer DAX-formler som består av uttrykk som bruker funksjoner, operatorer, referanser til modellobjekter, konstanter og variabler.

Læringsmål

Etter denne modulen vil du kunne:

  • Beskrive de ulike DAX-beregningstypene.
  • Skrive DAX-formler.
  • Beskrive DAX-datatyper.
  • Jobbe med DAX-funksjoner.
  • Bruke DAX-operatorer.
  • Bruke DAX-variabler.

Forutsetninger

Erfaring i å opprette modeller for Microsoft Power BI Desktop og designe Power BI-rapportoppsett