Identifiser grunnleggende komponenter i Microsoft Power Platform

Begynner
Business Analyst
Business User
Microsoft Power Platform

Finn ut mer om noen av de viktigste grunnleggende elementene som er involvert i oppretting av Microsoft Power Platform-løsninger.

Læringsmål

I denne modulen skal vi:

  • Undersøk de ulike administrative alternativene for Power Platform som er tilgjengelige.
  • Beskriv sikkerhet og styring i Power Platform.
  • Utforsk Microsoft Dataverse og hvordan du bruker det til å bygge forretningsløsninger.
  • Undersøk Power Platform-koblinger.

Forutsetninger

Ingen