Administrer semantiske modeller i Power BI

Mellomnivå
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Med Microsoft Power BI kan du bruke én enkelt semantisk modell til å bygge mange rapporter. Reduser administrasjonskostnadene enda mer med planlagte semantiske modelloppdateringer og løsing av tilkoblingsfeil.

Læringsmål

I denne modulen vil du:

  • Bruk en Power BI-gateway til å koble til lokale datakilder.
  • Konfigurer en planlagt oppdatering for en semantisk modell.
  • konfigurere innstillinger for trinnvis oppdatering
  • Administrer og promoter semantiske modeller.
  • feilsøke tjenestetilkobling
  • øke ytelsen med hurtigbufring av spørring (Premium)

Forutsetninger

Ingen