Utforme interaktive dataopplevelser med Power BI Desktop

Begynner
Business Analyst
Business User
Power BI
Microsoft Power Platform

Power BI gjør det mulig for rapportforfattere å produsere interaktive rapporter ved hjelp av visualobjekter, slicere, bokmerker og mer.

Læringsmål

I denne modulen vil du:

  • Identifiser hvordan Power BI Desktop muliggjør datautforskning.
  • Bruk de interaktive egenskapene til Power BI Desktop.
  • Finn ut hvordan brukervennlig Power BI er for utforming av rapporter.

Forutsetninger

Ingen