Etablere et Power BI-miljø

Mellomnivå
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Et Power BI-miljø etableres gjennom administrasjonssenteret for Office 365 og finnes i Office 365 beholdere. Miljøet består av Office 365, Azure Active Directory og Power BI. Azure Active Directory (AAD) gir ryggmargen i miljøet fordi det er her du oppretter brukere og tilordner lisenser ved hjelp av AAD-funksjonalitet.

Læringsmål

I denne modulen vil du:

  • Fastslå plassering for Power BI-leier
  • Skille mellom bruker- og gjestekontoer i Power BI
  • Beskriv attributtene for ulike Power BI-lisenstyper

Forutsetninger

Vi anbefaler at du fullfører instrumentbordet i en dags læreprogram før du starter denne modulen.