Klargjør Premium-kapasitet i Power BI

Mellomnivå
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Premium er et dedikert, kapasitetsbasert tilbud. Lær om forskjellene mellom Power BI Pro og Power BI Premium, og hvordan Power BI Premium administrerer kapasitetsressurser. Utvalgte verktøy du kan bruke med Power BI Premium, dekkes også.

Læringsmål

Etter denne modulen vil du kunne:

  • Beskriv forskjellen mellom Power BI Pro og Power BI Premium
  • Definer utestengelse av datasett
  • Forklar hvordan Power BI administrerer minneressurser
  • Vis tre eksterne verktøy du kan bruke med Power BI Premium.

Forutsetninger

Vi anbefaler at du fullfører Admin på en dag, del 1 i læreprogrammet før du begynner denne modulen.