Konfigurer rapportfiltre for Power BI

Mellomnivå
Business Analyst
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Rapportfiltrering er et komplekst emne fordi mange teknikker er tilgjengelige for filtrering av en Microsoft Power BI-rapport. Men med kompleksitet kommer kontroll, slik at du kan utforme rapporter som oppfyller krav og forventninger. Noen filtreringsteknikker gjelder på utformingstidspunktet, mens andre er relevante på rapportforbrukstid (i lesevisning). Det som betyr noe er at rapportutformingen gjør det mulig for rapportforbrukere å intuitivt begrense seg til datapunktene som interesserer dem.

Læringsmål

I denne modulen vil du:

  • Utforme rapporter for filtrering.
  • Utforme rapporter med slicere.
  • Utforme rapporter ved hjelp av avanserte filtreringsteknikker.
  • Bruk filtrering av forbrukstid.
  • Velg riktige rapportfiltreringsteknikker.

Forutsetninger

Opplev oppretting av rapporter og en forståelse av målgruppen og formålet med en analytisk rapport.