Forbedre rapportutforminger for Power BI for brukeropplevelsen

Mellomnivå
Business User
Business Analyst
Dynamics 365
Power BI

Funksjonene og funksjonene som dekkes i denne modulen, vil hjelpe deg med å forbedre rapportene for å gjøre dem mer presise.

Læringsmål

I denne modulen vil du:

  • Utforme rapporter for å vise detaljer.
  • Utforme rapporter for å utheve verdier.
  • Utforme rapporter som fungerer som apper.
  • Arbeid med bokmerker.
  • Utforme rapporter for navigasjon.
  • Arbeid med visualobjekthoder.
  • Utforme rapporter med innebygd hjelp.
  • Bruk spesialiserte visualobjekter.

Forutsetninger

En opplevelse som oppretter rapporter og en forståelse av målgruppen og formålet med en analytisk rapport