Implementer sikkerhet på radnivå

Mellomnivå
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Med sikkerhet på radnivå (RLS) kan du opprette en enkelt rapport eller et sett med rapporter som er rettet mot data for en bestemt bruker. I denne modulen lærer du hvordan du implementerer RLS ved hjelp av en statisk eller dynamisk metode, og hvordan Microsoft Power BI forenkler testing av RLS i Power BI Desktop og Power Bi-tjeneste.

Læringsmål

I denne modulen kommer du til å

  • Konfigurere sikkerhet på radnivå ved hjelp av en statisk metode.
  • Konfigurere sikkerhet på radnivå ved hjelp av en dynamisk metode.

Forutsetninger

Ingen