Klargjøre data for analyse med Power BI

Mellomnivå
Data Analyst
Power BI

Du lærer hvordan du bruker Power Query til å trekke ut data fra forskjellige datakilder, velge en lagringsmodus og tilkoblingstype. Du lærer også å profilere, rydde opp og laste inn data i Power BI før du modellerer dataene.

Dette læreprogrammet kan hjelpe deg med å gjøre deg klar til Microsoft Certified: Data Analyse Associate-sertifisering.

Forutsetninger

Ingen

Moduler i dette læreprogrammet

Du lærer hvordan du henter data fra en rekke datakilder, inkludert Microsoft Excel, relasjonsdatabaser og NoSQL-datalagre. Du vil også lære hvordan du kan forbedre ytelsen mens du henter data.

Power Query har et utrolig antall funksjoner som er dedikert til å hjelpe deg med å rydde opp og klargjøre dataene for analyse. Du lærer hvordan du forenkler en komplisert modell, endrer datatyper, gir nytt navn til objekter og pivotdata. Du vil også lære hvordan du profilerer kolonner slik at du vet hvilke kolonner som har de verdifulle dataene du søker etter for dypere analyser.