Eksempel på Azure SQL-databasespørringer for bruk av Microsoft Learn Organizational Reporting-tjenesten

Denne artikkelen hjelper deg med å spørre Microsoft Learn Organizational Reporting Service når du synkroniserer til en Azure SQL-database. Hvis du ikke er kjent med detaljene i Learn Organizational Reporting-tjenesten eller brukstilfellene for den, anbefaler vi at du ser gjennom artikkelen om funksjonsoversikt først.

Få fremdrift for brukeren via Objekt-ID for Microsoft Entra

Kolonnen userId refererer til bruker-ID-en for Learn-profilen, ikke objekt-ID-en for Microsoft Entra. Hvis du vil hente fremdrift for en bestemt bruker ved hjelp av en Objekt-ID for Microsoft Entra, kan du bli med i brukerne og fremdriftstabellene.

DECLARE @aadObjectId VARCHAR(50)

SELECT users.AADObjectId, progress.*
FROM users_TENANT_ID_HERE users
JOIN progress_TENANT_ID_HERE progress ON users.userId = progress.userId
WHERE users.AADObjectId = @aadObjectId

Få fremdrift med prosent fullført for et bestemt Learn-opplæringselement

Fullføring av prosent kan beregnes basert på durationInMinutes, som kan beregnes under henting av fremdriftsdata for bestemte opplæringselementer i Microsoft Learn.

DECLARE @sourceType NVARCHAR(50)
DECLARE @sourceUid NVARCHAR(300)

-- If querying for a specific user:
-- DECLARE @aadObjectId VARCHAR(50)

SELECT
  users.AADObjectId,
  @sourceUid AS SourceUid,
  @sourceType AS SourceType,
  progress.XPReason,
  progress.XP,
  progress.AwardedOn,
  CASE
    WHEN progress.AwardedOn IS NOT NULL THEN
    (
      SELECT 1
    )

    WHEN @sourceType = 'LearningPath' THEN
    (
      -- User completed minutes of learning path
      SELECT SUM(m.durationInMinutes)
      FROM HierarchyLearningPathModule lpm
      JOIN HierarchyModule m ON m.moduleUid = lpm.ModuleUid
      JOIN progress_TENANT_ID_HERE p ON p.SourceUid = lpm.ModuleUid
      WHERE lpm.LearningPathUid = @sourceUid
      AND p.userId = users.userId
      AND p.SourceType = 'Module'
      AND p.XPReason = 'points.module.basic.completed'
    ) / CAST(
    (
      -- Total duration of learning path
      SELECT lp.durationInMinutes
      FROM HierarchyLearningPath lp
      WHERE lp.LearningPathUid = @sourceUid
    ) AS DECIMAL(5, 2))

    WHEN @sourceType = 'Module' THEN
    (
      -- User completed minutes of module
      SELECT SUM(unit.durationInMinutes)
      FROM progress_TENANT_ID_HERE p
      JOIN HierarchyUnit unit ON unit.unitUid = p.SourceUid
      AND unit.moduleUid = @sourceUid
      AND p.userId = users.userId
      AND p.SourceType = 'Unit'
      AND p.XPReason = 'points.unit.basic.completed'
    ) / CAST(
    (
      -- Total duration of module
      SELECT m.durationInMinutes
      FROM HierarchyModule m
      WHERE m.moduleUid = @sourceUid
    ) AS DECIMAL(5, 2))
  END AS PercentComplete
FROM users_TENANT_ID_HERE users
LEFT JOIN progress_TENANT_ID_HERE progress
ON users.userId = progress.userId
AND progress.SourceType = @sourceType
AND progress.SourceUid = @sourceUid
-- If querying for a specific user:
-- WHERE users.AADObjectId = @aadObjectId