Documentatie voor Azure AD-rollen - Azure AD

Met op rollen gebaseerd toegangsbeheer in Azure AD wordt de toegang tot Azure AD-resources beheerd. Maak aangepaste rollen, wijs rollen toe die gebruikmaken van beheereenheden om het beheerbereik te beperken, wijs toegang tot toepassingen toe aan groepen of gebruikers, beheer wie in aanmerking komt met PIM (Privileged Identity Management), of delegeer machtigingen om identiteitsbeheertaken te verdelen.