Een Office-programma is traag of reageert mogelijk niet meer (loopt vast) wanneer u een bestand opent vanaf een netwerklocatie

Symptomen

Wanneer u een bestand probeert te openen vanaf een netwerklocatie in een van de Microsoft Office-programma's zoals PowerPoint 2003, Excel 2003, Publisher 2003 of een latere versie daarvan, kan het Office-programma erg traag werken of niet meer reageren (loopt vast ).

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de verbinding met de netwerklocatie wordt verbroken gedurende de tijd dat uw Office-programma het bestand opent.

Tijdelijke oplossing

Belangrijk

Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Raadpleeg Een back-up maken van en het herstellen van het register in Windows voor meer informatie over het maken van een back-up en het herstellen van het register.

Om dit probleem op te lossen, voegt u de waarde EnableShellDataCaching toe aan het Microsoft Windows-register. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Sluit uw Office programma's.

 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.

 3. Typ regedit in het vak Openen en klik vervolgens op OK.

 4. Zoek en klik vervolgens om een van de volgende registersleutels te selecteren:

  • Microsoft 365 Apps, Office LTSC 2021, Office 2019 en Office 2016:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Open Find

  • Office 2013:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Open Find

  • Office 2010:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Open Find

  • Office 2007:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find

  • Office 2003:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find

 5. Nadat u de sleutel hebt geselecteerd die is opgegeven in stap 4, wijst u Nieuw aan in het menu Bewerken en klikt u vervolgens op DWORD-waarde.

 6. Typ EnableShellDataCaching en druk vervolgens op ENTER.

 7. Klik met de rechtermuisknop op EnableShellDataCaching en klik vervolgens op Wijzigen.

 8. Geef 1 in het vak Waardegegevens in en klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  Elk getal dat niet nul is in het vak Waardegegevens schakelt caching in. Een nulnummer of leeg (standaard) schakelt caching uit.

 9. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de register-editor af te sluiten.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Meer informatie

Deze situatie kan optreden nadat u op Openen klikt in het dialoogvenster Openen (klik in het menu Bestand op Openen) om een bestand te openen vanaf een netwerklocatie (bijvoorbeeld een netwerkserver). Tijdens het openen van het bestand verliest u uw netwerkverbinding of de netwerklocatie die het bestand bevat dat u probeert te openen, valt weg. Tijdens het openen van het bestand probeert uw Office-programma de bestandsnaam en de padinformatie van het bestand dat u probeert te openen, toe te voegen aan de Windows-lijst met recente bestanden. Omdat de netwerklocatie (pad) nu niet bestaat, kan het Office-programma traag werken en lijkt het alsof het niet meer reageert (loopt vast).

Opmerking

Deze situatie kan zich ook voordoen als uw verbinding met uw netwerk traag is omdat uw Office-programma meerdere query's moet maken naar het netwerk om de juiste bestandsgegevens te verkrijgen.