Automatisch aanvullen werkt niet goed in Outlook 2010

Origineel KB-nummer: 2682333

Oplossing

Automatisch aanvullen (niet te verwarren met Voorgestelde contactpersonen) toont namen en e-mailadressen zodra je deze begint te typen. Het gaat hier om mogelijk overeenkomende namen en e-mailadressen die worden verzameld uit de e-mails die u in het verleden hebt verzonden. Probeer de volgende oplossingen als automatisch aanvullen niet goed werkt:

Controleer of automatisch aanvullen is ingeschakeld:

Zo kunt u zien of automatisch aanvullen is ingeschakeld:

 1. Klik in Outlook op Bestand >Opties.

 2. Open het tabblad E-mail.

 3. Schuif omlaag tot ongeveer halverwege totdat Berichten verzenden wordt weergegeven. Controleer dat het selectievakje Lijst voor automatisch aanvullen gebruiken voor suggesties van namen wanneer je namen in de vakken Aan, CC en BCC typt is ingeschakeld.

  Schermafbeelding van het venster Berichten verzenden en lijst Automatisch aanvullen gebruiken om namen voor te stellen bij het typen in de regels Aan, Cc en Bcc zijn aangevinkt.

 4. Als dit selectievakje al is ingeschakeld, is de eerste stap om het probleem op te lossen het wissen van de lijst voor automatisch aanvullen. Klik op de knop Lijst voor automatisch aanvullen leeg maken.

 5. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven over het leegmaken van de lijst voor automatisch aanvullen. Klik op Ja.

 6. Stuur vervolgens als test een paar e-mails naar hetzelfde e-mailadres. Als automatisch aanvullen nog niet werkt, probeert u de overige stappen in dit artikel.

Als u een eigen e-mailaccount hebt

Als automatisch aanvullen is ingeschakeld en deze functie nog niet goed werkt, is er wellicht een probleem met een bestand in de map RoamCache. Wijzig de naam van deze map om automatisch aanvullen opnieuw in te stellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Waarschuwing

u verliest alle adressen die in automatisch aanvullen zijn opgeslagen.

 1. Start Outlook.

 2. Selecteer Bestand>Info>Accountinstellingen.

 3. Het venster Accountinstellingen wordt geopend, als hier Microsoft Exchange staat (onder Type) moet je verder gaan met het onderdeel Microsoft Exchange Server-accounts van dit artikel.

 4. Sluit Outlook af.

 5. Vervolgens moeten we de map Outlook zoeken.

 6. Klik op Start en typ of kopieer en plak %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook in Programma's en bestanden zoeken.

  Schermafbeelding van het pad dat is gekopieerd in Programma's en bestanden zoeken.

 7. Klik op de map Outlook die boven in het venster wordt weergegeven.

  Schermafbeelding van het zoekresultaat met de map Outlook die boven in het venster wordt weergegeven.

 8. Klik met de rechtermuisknop op de map RoamCache, selecteer Naam wijzigene en wijzig de naam van de map in old_RoamCache.

  Schermafbeelding van de map RoamCache onder de Outlook-map waarvan je de naam kunt wijzigen.

 9. Wanneer Outlook opnieuw wordt gestart, wordt een nieuwe map RoamCache gemaakt.

 10. Start Outlook.

iTunes, Outlook Change Notifier invoegtoepassing verstoort automatisch aanvullen

iTunes installeert ook een invoegtoepassing met de naam Outlook Change Notifier. Als u iTunes versie 10.0.0.22 hebt geïnstalleerd, treden waarschijnlijk verschillende problemen op waardoor Outlook niet op de juiste wijze wordt afgesloten en waardoor automatisch aanvullen ook niet goed meer werkt. Als u de software voor iTunes bijwerkt naar versie 10.1.0.56 of een latere versie, wordt het probleem met Outlook Change Notifier verholpen.

Als u niet langer gebruik maakt van iTunes of de invoegtoepassing handmatig wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in Outlook op Bestand>Opties en selecteer Invoegtoepassingen.
 2. Druk op de knop 'Start ...' onder in het dialoogvenster.
 3. Schuif omlaag in de lijst totdat je Outlook Change Notifier ziet en schakel deze invoegtoepassing uit.
 4. Druk op OK om te bevestigen en sluit het dialoogvenster.

Als u een Microsoft Exchange Server-account hebt

Als automatisch aanvullen is ingeschakeld en deze functie nog niet goed werkt, is er wellicht een probleem met een bestand in de map RoamCache. Wijzig de naam van deze map om automatisch aanvullen opnieuw in te stellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Waarschuwing

u verliest alle adressen die in automatisch aanvullen zijn opgeslagen.

 1. Open Outlook.

 2. Selecteer Bestand>Info>Accountinstellingen.

 3. Het venster Accountinstellingen wordt geopend, als hier niet Microsoft Exchange staat (onder Type) moet je verder gaan met het onderdeel eigen e-mailaccount in dit artikel.

 4. Bereid Outlook voor op gebruik zonder de Exchange-modus met cache.

  1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Accountinstellingen.
  2. Klik op Accountinstellingen.
  3. Markeer je Microsoft Exchange Server-account en klik vervolgens op Wijzigen.
  4. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken uit, klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
  5. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.
 5. Sluit Outlook af.

 6. Vervolgens moeten we de map Outlook zoeken.

 7. Klik op Start en typ of kopieer en plak %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook in Programma's en bestanden zoeken.

  Schermafbeelding van het pad dat is gekopieerd in Programma's en bestanden zoeken.

 8. Klik op de map Outlook die boven in het venster wordt weergegeven.

  Schermafbeelding van het zoekresultaat van stap 7, met bovenaan de Outlook-map.

 9. Klik met de rechtermuisknop op de map RoamCache, selecteer Naam wijzigene en wijzig de naam van de map in old_RoamCache.

  Schermafbeelding van de geselecteerde map RoamCache onder de Outlook-map.

 10. Wanneer Outlook opnieuw wordt gestart, wordt een nieuwe map RoamCache gemaakt.

 11. Start Outlook.

 12. Exchange-modus met cache inschakelen.

  1. Selecteer het tabblad Bestand en selecteer Accountinstellingen.
  2. Selecteer Accountinstellingen.
  3. Markeer uw Microsoft Exchange Server-account en selecteer vervolgens Wijzigen.
  4. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in, selecteer Volgende en selecteer vervolgens Voltooien.
  5. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.
 13. Sluit Outlook af en start het programma vervolgens opnieuw.

Wat is het verschil tussen automatisch aanvullen en Voorgestelde contactpersonen

In Outlook wordt ook een map toegevoegd aan Contactpersonen met de naam Voorgestelde contactpersonen. Aan deze map worden adressen toegevoegd wanneer u berichten verzendt of beantwoordt die zijn gericht aan personen die nog niet in uw map met contactpersonen voorkomen. Tijdens het automatisch aanvullen wordt door Outlook niet gezocht in de map Voorgestelde contactpersonen. Hier worden alleen adressen opgeslagen die u wellicht wilt toevoegen aan uw lijst met contactpersonen. Als u dubbelklikt op een vermelding in de map Voorgestelde contactpersonen, wordt het contactpersoonformulier weergegeven waarmee u dit adres kunt opslaan in de map Contactpersonen.

Meer hulp nodig?

Zoek online hulp via de Microsoft Community of ga naar Support en ondersteuning voor meer informatie over de diverse ondersteuningsmogelijkheden.