Email kan niet worden ontvangen omdat de licentie ongeldig is voor de postvakfout in Microsoft Dynamics 365

Dit artikel biedt een oplossing voor de fout Email niet kan worden ontvangen omdat de licentie ongeldig is voor het postvak dat optreedt wanneer u de & knop Postvak testen inschakelen in Microsoft Dynamics 365 selecteert.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics 365
Oorspronkelijk KB-nummer: 4459027

Symptomen

Nadat u de & knop Postvak testen inschakelen in Microsoft Dynamics 365 hebt geselecteerd, wordt de status voor binnenkomende Email weergegeven als Mislukt en wordt er een waarschuwing geregistreerd met de volgende details:

Email kan niet worden ontvangen omdat de licentie ongeldig is voor het postvak < Postvaknaam>.
Email-serverfoutcode: ErrorInvalidLicense

Oorzaak

Deze fout kan optreden als u verbinding probeert te maken met een Microsoft Exchange Online gebruikerspostvak en aan dat gebruikers-/postvak geen Exchange Online licentie is toegewezen.

Oplossing

Wijs een Exchange Online-licentie toe aan de gebruiker/het postvak. Zie Gebruikers toevoegen en tegelijkertijd licenties toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van licenties in Office 365.

Opmerking

Als het doel van het postvak is om te functioneren als een wachtrij en niet als een gebruiker, is het raadzaam om een gedeeld postvak te gebruiken in Exchange. Voor gedeelde postvakken is geen Exchange Online licentie vereist. Als u het Exchange-beheercentrum opent, geadresseerden selecteert en vervolgens Gedeeld selecteert, controleert u of het postvak in deze lijst wordt weergegeven. Als het postvak een gewoon postvak is en u het selecteert, ziet u een optie om te converteren naar een gedeeld postvak.

Meer informatie

Als u ervoor kiest om de details in de waarschuwing weer te geven, ziet u details die er ongeveer als volgt uitzien:

ActivityId: <GUID>
>Fout: <ResponseMessageType xmlns:q1="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" p2:type="q1:FindItemResponseMessageType" ResponseClass="Error" xmlns:p2=""><https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanceq1:MessageText>Er is een interne serverfout opgetreden. De bewerking is mislukt. Postvak-id<> heeft geen geldige licentie.< /q1:MessageText><q1:ResponseCode>ErrorInternalServerError</q1:ResponseCode><q1:DescriptiveLinkKey>0</q1:DescriptiveLinkKey><q1:MessageXml><t:Value Name="InnerErrorMessageText" xmlns:t="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">De licentie is ongeldig voor dit postvak.< /t:Value><t:Value Name="InnerErrorResponseCode" xmlns:t="">https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/typesErrorInvalidLicense</t:Value><t:Value Name="InnerErrorDescriptiveLinkKey" xmlns:t="">https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types0</t:Value></q1:MessageXml></ResponseMessageType>