Machtigingsfout '80040220' bij het importeren of verwijderen van een oplossing in Microsoft Dynamics 365

Dit artikel biedt een oplossing voor een fout die optreedt bij het importeren of verwijderen van een oplossing in Microsoft Dynamics 365.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics 365
Oorspronkelijk KB-nummer: 4456770

Symptomen

Wanneer u een oplossing probeert te installeren in Dynamics 365, ziet u het volgende bericht:

'Het importeren van de oplossing: [Naam van oplossing] is mislukt.
Foutcode 80040220'

In de detailsectie wordt het volgende bericht weergegeven:

"U bent niet gemachtigd om toegang te krijgen tot deze records. Neem contact op met uw Microsoft Dynamics 365-beheerder.

Wanneer u een oplossing probeert te verwijderen, ziet u het volgende bericht:

"Onvoldoende machtigingen
U bent niet gemachtigd om toegang te krijgen tot deze records...

Oorzaak

Deze fout treedt op als u de benodigde bevoegdheden voor het installeren of verwijderen van de oplossing mist. Dit probleem kan ook optreden als u geen licentie hebt toegewezen.

Oplossing

Toegang tot Dynamics 365 als gebruiker met de beveiligingsrol Systeembeheerder of Systeemaanpasser om de oplossing te verwijderen. Controleer ook of u een licentie hebt toegewezen.

Meer informatie

Als u de oplossing wilt verwijderen met behulp van een aangepaste beveiligingsrol, gebruikt u de knop Logboekbestand downloaden in de fout om details te zien over welke bevoegdheid ontbreekt. Het logboekbestand bevat foutdetails, zoals het volgende voorbeeld:

"Principal user (Id=<ID>, type=8) is missing prvCreateWebResource privilege (Id=<ID>)"

In het bovenstaande voorbeeldbericht wordt aangegeven dat de gebruiker de machtiging Maken voor de entiteit Webresource mist. Zie Een beveiligingsrol bewerken voor meer informatie over het bewerken van een beveiligingsrol.

Opmerking

Als een systeembeheerder toegang verleent tot de ontbrekende bevoegdheid en het importeren blijft mislukken met deze fout, gaat u verder met het controleren van het foutenlogboek om te zien welke andere bevoegdheden ontbreken.