'De installatie of verwijdering van de oplossing is mislukt' bij het installeren of verwijderen van een oplossing

Dit artikel biedt een oplossing om de fout te voorkomen De installatie of verwijdering van de oplossing is mislukt vanwege de installatie of verwijdering van een andere oplossing op hetzelfde moment dat u een oplossing probeert te installeren of verwijderen in Microsoft Dynamics 365.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics 365
Oorspronkelijk KB-nummer: 4343228

Symptomen

Wanneer u een oplossing probeert te installeren of verwijderen in Microsoft Dynamics 365, ziet u een bericht met de volgende tekst:

Het importeren van de <oplossingsnaam> is mislukt.

Als u Logboekbestand downloaden selecteert, wordt de volgende fout weergegeven:

De installatie of verwijdering van de oplossing is mislukt vanwege de installatie of verwijdering van een andere oplossing op hetzelfde moment. Probeer het later nogmaals.

Mogelijk ziet u ook een verwijzing naar foutcode -2147020463 of 80071151.

Oorzaak

Deze fout kan optreden als u een oplossing probeert te installeren of te verwijderen, maar er al een andere oplossing wordt geïnstalleerd of verwijderd. Dit kan gebeuren als u of een andere gebruiker tegelijkertijd een andere installatie- of verwijderingsactie uitvoert.

Opmerking

Als u of iemand anders in uw organisatie een functie inschakelt, kan deze functie een of meer oplossingen installeren als onderdeel van het implementatieproces.

Oplossing

Als iemand een andere oplossing installeert of verwijdert, wacht u tot die actie is voltooid voordat u een andere oplossing probeert te installeren of verwijderen.