Fout 'Kan stroom niet deserialiseren' in Power Automate voor bureaublad

Dit artikel biedt een oplossing voor de fout 'Kan stroom niet deserialiseren' die optreedt wanneer u bureaubladstromen bewerkt of uitvoert in Microsoft Power Automate voor bureaublad.

Van toepassing op: Power Automate
Oorspronkelijk KB-nummer: 5008560

Symptomen

Wanneer u in Microsoft Power Automate voor bureaublad versie 2.14 bureaubladstromen bewerkt of uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Kan stroom niet deserialiseren.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de bureaubladstroom uitgeschakelde acties bevat die zijn gekopieerd of geplakt.

Betrokken acties zijn:

  • Als afbeelding
  • If-venster
  • If window contains
  • Als de webpagina
  • Wachten op afbeelding
  • Wachten op venster
  • Wachten op vensterinhoud
  • Wachten op webpagina-inhoud

Er is een probleem bij het deserialiseren van het geplakte script en er wordt een DISABLE-instructie ingevoegd, waardoor de stroom niet kan worden gedeserialiseerd.

Oplossing

Op 17 november 2021 is een nieuwe versie van Power Automate voor bureaublad uitgebracht waarmee dit probleem wordt opgelost. U kunt dit probleem oplossen door Power Automate voor bureaublad bij te werken naar versie 2.14.217.21314 of later.