richtlijnen voor Windows Update probleemoplossing

Probeer onze virtuele agent- Het kan u helpen snel veelvoorkomende Windows Update problemen te identificeren en op te lossen

Deze oplossingen zijn ontworpen om u aan de slag te laten gaan met Windows Update scenario's voor probleemoplossing.

Controlelijst voor probleemoplossing

Stap 1: Het diagnostische hulpprogramma voor uw versie van Windows uitvoeren

 • Windows 7, Windows 2008 R2 of Windows 2008 SP2: Voer het hulpprogramma System Readiness (CheckSUR) uit. Zie Fouten oplossen die zijn gevonden in het CheckSUR-logboekbestand voor meer informatie.

 • Windows 8 en nieuwere versie van Windows: Open een venster met de opdrachtprompt voor beheer en voer de volgende opdracht uit:

  Dism /online /cleanup-image /restorehealth
  

Stap 2: start de computer opnieuw op

Als de computer na een vorige update niet opnieuw is opgestart, moeten in behandeling zijnde acties mogelijk nog worden voltooid voordat u nieuwe updates kunt toepassen.

Stap 3: De meest recente update van de onderhoudsstack installeren

Zie de meest recente servicestack Updates voor meer informatie.

Stap 4: Controleren op en herstellen van beschadigde Windows-bestanden

Zie Beschadigde Windows-bestanden herstellen voor meer informatie.

Stap 5: Download het updatepakket en probeer de update handmatig te installeren

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open Microsoft Update Catalog.

 2. Typ in het zoekvak het updatenummer dat u wilt downloaden en selecteer Vervolgens Zoeken.

 3. Zoek de update die van toepassing is op uw besturingssysteem in de zoekresultaten. Selecteer naast die update Toevoegen om de update toe te voegen aan uw winkelwagen.

 4. Selecteer Winkelmand weergeven en selecteer Vervolgens Downloaden.

 5. Als u een bestemming voor de update wilt kiezen, selecteert u Bladeren en vervolgens Doorgaan.

 6. Wanneer het downloadproces is voltooid, selecteert u Sluiten.

 7. Blader naar de downloadlocatie en dubbelklik op het downloadpakket om de update te installeren.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Fout: De update is niet van toepassing op uw computer

Deze fout heeft verschillende mogelijke oorzaken. De volgende instructies helpen u bij het identificeren van de specifieke oorzaak die van invloed is op u.

Stap 1: Is de update vervangen?

Zorg ervoor dat het updatepakket nieuwere versies van de binaire bestanden bevat dan het systeem dat u bijwerkt. U kunt ook controleren of het pakket wordt vervangen door een ander nieuw pakket.

Als er updates voor een onderdeel worden uitgebracht, vervangt het bijgewerkte onderdeel een ouder onderdeel dat zich al op het systeem bevindt. Wanneer dit gebeurt, wordt de vorige update gemarkeerd als vervangen. Als de update die u probeert te installeren al een nieuwere versie van de nettolading op uw systeem heeft, ontvangt u mogelijk dit foutbericht.

Stap 2: Is de update al geïnstalleerd?

Controleer of het pakket dat u probeert te installeren nog niet is geïnstalleerd.

Stap 3: Is de update geschikt voor deze architectuur?

 1. Controleer of het pakket dat u probeert te installeren overeenkomt met de Windows-versie die u gebruikt.

  De windows-versie-informatie vindt u in de sectie 'Van toepassing op' van het artikel voor elke update. Windows Server 2012 updates kunnen bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd op Windows Server 2012 R2-computers.

 2. Controleer of het pakket dat u wilt installeren overeenkomt met de processorarchitectuur van de Windows-versie die u gebruikt.

  Een x86-update kan bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd op x64-installaties van Windows.

Stap 4: Zijn alle vereiste updates geïnstalleerd?

Lees het gerelateerde artikel van het pakket om te zien of de vereiste updates zijn geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld het foutbericht in Windows 8.1 of Windows Server 2012 R2 ontvangt, moet u de update van april 2014 mogelijk installeren 2919355 als een vereiste en een of meer vereiste onderhoudsupdates (KB 2919442 en KB-3173424).

Als u wilt bepalen of deze vereiste updates zijn geïnstalleerd, opent u een Windows PowerShell venster en voert u de volgende opdracht uit:

Get-HotFix KB3173424, KB2919355, KB2919442

Als de updates zijn geïnstalleerd, retourneert de opdracht de geïnstalleerde datum in de sectie InstalledOn van de uitvoer.

Het apparaat ontvangt geen update die u hebt geïmplementeerd

Volg deze stappen om dit probleem op te lossen.

 1. Controleer of de updates van het apparaat voor de relevante categorie niet zijn onderbroken.

  Zie Onderdelenupdates onderbreken en Kwaliteitsupdates onderbreken voor meer informatie.

 2. Alleen functie-updates: Controleer of op het apparaat mogelijk een beveiligingsbeveiliging is toegepast voor de opgegeven versie van de functie-update.

  Zie Voor meer informatie over bewarings bewaringen , veiligheids bewaringen en afmelden voor bewaringen.

 3. Controleer of de implementatie waaraan het apparaat is toegewezen, de statusaanbieding heeft. Implementaties waarvoor de statussen zijn onderbroken of gepland , implementeren geen inhoud op apparaten.

 4. Controleer of het apparaat is gescand op updates en of de Windows Update-service wordt gescand.

  Zie Updates scannen voor meer informatie over het scannen op updates.

 5. Alleen functie-updates: Controleer of het apparaat is ingeschreven bij functie-updatebeheer door de implementatieservice. Een apparaat dat is ingeschreven, wordt vertegenwoordigd door een Azure AD apparaatresource. Deze resource documenteert een updatebeheerinschrijving voor functie-updates en heeft geen Azure AD apparaatregistratiefouten.

 6. Alleen snelle kwaliteitsupdates: Controleer of op het apparaat updatestatushulpprogramma's zijn geïnstalleerd (beschikbaar voor Windows 10 versie 1809 of later in de update die wordt beschreven in KB 4023057 - Update voor Windows 10 Update Service-onderdelen of een recentere kwaliteitsupdate).

  De updatestatushulpprogramma's zijn vereist voor een apparaat om een snelle kwaliteitsupdate te ontvangen. De locatie van het programma op het apparaat is C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools. Als u de aanwezigheid wilt controleren, bekijkt u de lijst met geïnstalleerde programma's of voert u het volgende PowerShell-script uit:

  Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object {$_.Name -Match "Microsoft Update Health Tools"}
  

Het apparaat ontvangt een update die u niet hebt geïmplementeerd

Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:

 1. Controleer of het apparaat de Windows Update-service scant en niet een ander eindpunt.

  Als het apparaat bijvoorbeeld zoekt naar updates van een WSUS-eindpunt, kan het verschillende updates ontvangen. Zie Updates scannen voor meer informatie over het scannen op updates.

 2. Alleen functie-updates: Controleer of het apparaat is ingeschreven bij functie-updatebeheer door de implementatieservice.

  Een apparaat dat niet is ingeschreven, kan verschillende updates ontvangen op basis van de uitstelperiode van de functie-update. Een apparaat dat is ingeschreven, wordt vertegenwoordigd door een Azure AD apparaatresource. Deze resource documenteert een updatebeheerinschrijving voor functie-updates en heeft geen Azure AD apparaatregistratiefouten.

Verwijzingen