Hulp bij het configureren van IPv6 in Windows voor gevorderde gebruikers

Windows Vista, Windows Server 2008 en latere versies van Windows implementeren RFC 3484 en gebruiken een prefixtabel om te bepalen welk adres moet worden gebruikt wanneer er meerdere adressen beschikbaar zijn voor een DNS-naam (Domain Name System).

Standaard geeft Windows de voorkeur aan globale IPv6-unicastadressen ten opzicht van IPv4-adressen.

Origineel KB-nummer: 929852

Samenvatting

Het is gebruikelijk dat IT-beheerders IPv6 uitschakelen om netwerkgerelateerde problemen op te lossen, zoals problemen met naamomzetting.

Belangrijk

Internet Protocol versie 6 (IPv6) is een verplicht onderdeel van Windows Vista en Windows Server 2008 en nieuwere versies. Het uitschakelen van IPv6 of onderdelen daarvan wordt niet aanbevolen. Als u dat wel doet, kan het voorkomen dat bepaalde Windows-onderdelen niet functioneren.

Wij raden u aan IPv4 boven IPv6 verkiezen te gebruiken in het prefix-beleid in plaats van IPv6 uit te schakelen.

Registersleutel gebruiken om IPv6 te configureren

Belangrijk

Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Maak een back-up van het register voor herstel in geval van problemen voordat u het wijzigt.

De IPv6-functionaliteit kan worden geconfigureerd door de volgende registersleutel te wijzigen:

Locatie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
Naam: DisabledComponents
Type: REG_DWORD
Minimumwaarde: 0x00 (standaardwaarde)
Maximumwaarde: 0xFF (IPv6 uitgeschakeld)

IPv6-functionaliteit Registerwaarde en opmerkingen
IPv4 boven IPv6 verkiezen Decimaal 32
Hexadecimaal 0x20
Binair xx1x xxxx

Aanbevolen in plaats van IPv6 uit te schakelen.
IPv6 uitschakelen Decimaal 255
Hexadecimaal 0xFF
Binair 1111 1111

Raadpleeg Opstartvertraging treedt op nadat u IPv6 in Windows hebt uitgeschakeld als u een opstartvertraging ondervindt na het uitschakelen van IPv6 in Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1.

Bovendien start het systeem vijf seconden vertraagd op als IPv6 is uitgeschakeld door de registerinstelling DisabledComponents onjuist in te stellen op de waarde 0xffffffff. De juiste waarde is 0xff. Raadpleeg Overzicht Internet Protocol versie 6 (IPv6) voor meer informatie.

De registerwaarde DisabledComponents heeft geen invloed op de status van het selectievakje. Zelfs als de registersleutel DisabledComponents is ingesteld om IPv6 uit te schakelen, kan het selectievakje op het tabblad Netwerken voor elke interface worden ingeschakeld. Dit is een te verwachten gedrag.

U kunt IPv6 niet volledig uitschakelen, aangezien IPv6 intern op het systeem wordt gebruikt voor veel TCPIP-taken. U kunt bijvoorbeeld nog steeds ping ::1 uitvoeren nadat u deze instelling hebt geconfigureerd.
IPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces Decimaal 16
Hexadecimaal 0x10
Binair xxx1 xxxx
IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces Decimaal 1
Hexadecimaal 0x01
Binair xxxx xxx1
IPv6 uitschakelen op alle niet-tunnelinterfaces (behalve de loopback) en op de IPv6-tunnelinterface Decimaal 17
Hexadecimaal 0x11
Binair xxx1 xxx1
IPv6 boven IPv4 verkiezen Binair xx0x xxxx
IPv6 opnieuw inschakelen in alle niet-tunnelinterfaces Binair xxx0 xxxx
IPv6 opnieuw inschakelen in alle tunnelinterfaces Binair xxx xxx0
IPv6 opnieuw inschakelen in niet-tunnelinterfaces en in IPv6-tunnelinterfaces Binair xxx0 xxx0

Opmerking

 • Beheerders moeten een ADMX-bestand maken om de registerinstellingen van de onderstaande tabel in een groepsbeleidsinstelling zichtbaar te maken.
 • U moet de computer opnieuw opstarten om deze wijzigingen door te voeren.
 • Een andere waarde dan 0 of 32 mislukt de service Routering en RAS nadat deze wijziging van kracht is geworden.

Standaard is het 6to4-tunnelingprotocol ingeschakeld in Windows wanneer aan een interface een openbaar IPv4-adres is toegewezen (openbaar IPv4-adres betekent elk IPv4-adres dat niet binnen het bereik 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 of 192.168.0.0/16). 6to4 wijst automatisch een IPv6-adres toe aan de 6to4-tunneling-interface voor elk adres en 6to4 registreert deze IPv6-adressen dynamisch op de toegewezen DNS-server. Als dit gedrag niet gewenst is, raden we aan om de IPv6-tunnelinterfaces op de betrokken hosts uit te schakelen.

U kunt de volgende stappen volgen om de registersleutel te wijzigen:

 1. Open een beheervenster Opdrachtprompt.

 2. Voer de volgende opdracht uit:

  reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d <value> /f
  

  Opmerking

  Vervang de <waarde> door de overeenkomstige waarde.

De registerwaarde berekenen

Windows gebruikt bitmaskers om de waarden voor DisabledComponents te controleren en te bepalen of een onderdeel moet worden uitgeschakeld.

Om te weten welk onderdeel door welke bit (van laag naar hoog) wordt gecontroleerd, raadpleegt u de volgende tabel.

Naam Instelling
Tunnel Tunnelinterfaces uitschakelen
Tunnel6to4 6to4-interfaces uitschakelen
TunnelIsatap Isatap-interfaces uitschakelen
Tunnel Teredo Teredo-interfaces uitschakelen
Native Native-interfaces (ook PPP) uitschakelen
PreferIpv4 Voorkeur voor IPv4 in standaard voorvoegselbeleid
TunnelCp CP-interfaces uitschakelen
TunnelIpTls IP-TLS-interfaces uitschakelen

Voor elke bit betekent 0 onwaar en 1 betekent waar. Raadpleeg de volgende tabel voor een voorbeeld.

Instelling Liever IPv4 dan IPv6 in het voorvoegselbeleid IPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces IPv6 in niet-tunnelinterfaces (behalve in de loopbackinterface) en in IPv6-tunnelinterfaces uitschakelen
Tunnelinterfaces uitschakelen 0 0 1 1
6to4-interfaces uitschakelen 0 0 0 0
Isatap-interfaces uitschakelen 0 0 0 0
Teredo-interfaces uitschakelen 0 0 0 0
Native-interfaces (ook PPP) uitschakelen 0 1 0 1
Voorkeur voor IPv4 in standaard voorvoegselbeleid 1 0 0 0
CP-interfaces uitschakelen 0 0 0 0
IP-TLS-interfaces uitschakelen 0 0 0 0
Binary 0010 0000 0001 0000 0000 0001 0001 0001
Hexadecimaal 0x20 0x10 0x01 0x11

Het gebruik van de GUI voor netwerkeigenschappen om IPv6 uit te schakelen wordt niet ondersteund

Deze registerwaarde heeft geen invloed op de status van het volgende selectievakje. Zelfs als de registersleutel is ingesteld om IPv6 uit te schakelen, kan het selectievakje op het tabblad Netwerken voor elke interface worden geselecteerd. Dit is een te verwachten gedrag.

De optie Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) in Netwerkeigenschappen.

Verwijzing

Voor meer informatie over RFC 3484, raadpleeg Standaardadresselectie voor Internet Protocol versie 6 (IPv6).

Raadpleeg SIO_ADDRESS_LIST_SORT gebruiken voor meer informatie over het instellen van IPv4-prioriteit boven IPv6.

Voor informatie over RFC 4291, raadpleeg IP versie 6 architectuur voor adressering.

Raadpleeg de onderstaande artikelen voor meer informatie over de gerelateerde problemen:

Hulpprogramma's voor netwerktracering: Microsoft Network Monitor 3.4 (archief)

Waarschuwing

Netmon 3.4 is niet compatibel met Windows Server 2012 of nieuwer besturingssysteem wanneer LBFO NIC-teaming is ingeschakeld. Gebruik in plaats daarvan Message Analyzer.