Overzicht van Azure Active Directory voor ontwikkelaars (v1.0)

Waarschuwing

Deze inhoud is voor het oudere Azure AD v1.0-eindpunt. Gebruik het Microsoft Identity Platform voor nieuwe projecten.

Azure Active Directory (Azure AD) is een identiteitsservice in de cloud waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken die ervoor zorgen dat elke gebruiker met een Microsoft-werkaccount of -schoolaccount zich veilig kan aanmelden. Azure AD biedt ondersteuning voor ontwikkelaars die Line-Of-Business-apps met één tenant maken en voor ontwikkelaars die apps met meerdere tenants willen ontwikkelen. Naast eenvoudige aanmelding maakt Azure AD ook mogelijk dat apps Microsoft-API's zoals Microsoft Graph en aangepaste API's die zijn gemaakt op het Azure AD-platform aanroepen. In deze documentatie wordt beschreven hoe u Azure AD-ondersteuning aan uw app kunt toevoegen met standaardprotocollen zoals OAuth 2.0 en OpenID Connect.

Notitie

De meeste inhoud op deze pagina is gericht op het v1.0-eindpunt en -platform, dat alleen ondersteuning biedt voor Microsoft-werkaccounts en -schoolaccounts. Raadpleeg de informatie over het v2.0-eindpunt en -platform als u persoonlijke Microsoft-accounts of Microsoft-accounts van klanten wilt aanmelden. Het v2.0-eindpunt biedt een geïntegreerde ontwikkelaarservaring voor apps die alle Microsoft-identiteiten willen aanmelden.

Aan de slag

De v1.0-quickstarts en -zelfstudies begeleiden u bij het maken van een app op het platform van uw voorkeur met behulp van de Azure AD Authentication Library (ADAL) SDK. Raadpleeg de v1.0-quickstarts en v1.0-zelfstudies in Microsoft Identity Platform (Azure Active Directory voor ontwikkelaars) om aan de slag te gaan.

Instructiegidsen

Raadpleeg de v1.0-instructiegidsen voor gedetailleerde informatie en overzichten van de meest algemene taken in Azure AD.

Onderwerpen met naslaginformatie

De volgende artikelen bieden gedetailleerde informatie over API's, protocolberichten en termen die worden gebruikt in Azure AD.

Video's

Raadpleeg video’s over het Azure Active Directory-ontwikkelaarsplatform voor hulp bij het migreren naar het nieuwe Microsoft Identity Platform.

Help en ondersteuning

Als u hulp nodig hebt, een probleem wilt melden of meer informatie wilt over uw ondersteuningsopties, raadpleegt u Hulp en ondersteuning voor ontwikkelaars.