Share via


Releasewave 2 van 2021 voor betrokkenheidsinzichten plannen en voorbereiden

Belangrijk

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to Dynamics 365 Customer Insights documentation. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Belangrijk

Het plan voor releasewave 2 van 2021 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen oktober 2021 en maart 2022 op de markt te komen.

Overzicht

Betrokkenheidsinzichten (preview) is nu volledig geïntegreerd met Dynamics 365 Customer Insights. De waarde ervan groeit in de richting van door gebeurtenissen gestuurde gedragsanalyses die bijna realtime personalisatie en activeringsscenario's ondersteunen als een integraal onderdeel van het Microsoft-aanbod van klantgegevensplatforms.

RSS-abonnement Updates van betrokkenheidsinzichten voor releasewave 2 van 2021.