Share via


Werkstationacties

De werkstationgroep met acties biedt een verzameling acties die enkele essentiële functionaliteiten van uw werkstation automatiseren.

Als u een document wilt afdrukken, implementeert u de actie Document afdrukken en vult u het pad van het bestand dat u wilt afdrukken.

Schermopname van de actie Document afdrukken.

U kunt de standaardprinter van het werkstation wijzigen door gebruik te maken van de actie Standaardprinter instellen. Gebruik de actie Standaardprinter ophalen om te controleren wat de huidige standaardprinter is.

Als u zich wilt afmelden bij uw Windows-account, gebruikt u de actie Gebruiker afmelden. Daarnaast kunt u de acties Computer afsluiten en Werkstation vergrendelen gebruiken om respectievelijk uw werkstation af te sluiten of te vergrendelen.

Om de resolutie van een van uw schermen te wijzigen, gebruikt u Schermresolutie instellen. Deze actie vereist dat u het id-nummer van het scherm, de breedte en hoogte, het aantal bits en de frequentie invult. U kunt Beschikbare schermresoluties selecteren om alle beschikbare resoluties voor elk scherm te zien. U kunt ook de huidige waarden van de genoemde kenmerken ophalen met de actie Schermresolutie ophalen.

Schermopname van de actie Schermresolutie instellen.

Document afdrukken

Hiermee wordt een document afgedrukt op de standaardprinter.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Document to print Nee Bestand Het pad van het document dat moet worden afgedrukt

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Het document is niet gevonden Geeft aan dat het opgegeven document niet is gevonden
Toegang geweigerd voor document Geeft aan dat toegang is geweigerd voor het opgegeven document
Kan document niet afdrukken Geeft aan dat er een probleem is bij het printen van het opgegeven document

Standaardprinter ophalen

Hiermee wordt de naam van de standaardprinter opgehaald.

Invoerparameters

Deze actie vereist geen invoer.

Variabelen gemaakt

Argument Type Omschrijving
PrinterName Tekstwaarde De naam van de standaardprinter

Uitzonderingen

Uitzondering Beschrijving
Kan standaardprinter niet ophalen Geeft een probleem aan bij het ophalen van de standaardprinter

Standaardprinter instellen

Hiermee wordt een printer ingesteld als standaardprinter.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Printer name Nee Tekstwaarde De naam van de printer die als standaardprinter moet worden ingesteld

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan standaardprinter niet instellen Geeft een probleem aan bij het instellen van de standaardprinter

Bureaublad weergeven

Hiermee wordt het bureaublad weergegeven.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Operation N.v.t. Alle vensters minimaliseren (Bureaublad weergeven), Alle vensters herstellen (Bureaublad weergeven ongedaan maken) Alle vensters minimaliseren (Bureaublad weergeven) Geef op of alle vensters moeten worden geminimaliseerd om het bureaublad weer te geven of dat alle vensters moeten worden teruggezet in hun oorspronkelijke staat

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Deze actie omvat geen uitzonderingen.

Werkstation vergrendelen

Hiermee wordt het scherm van het werkstation vergrendeld om het werkstation te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Invoerparameters

Deze actie vereist geen invoer.

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan de computer niet vergrendelen in de niet-interactieve modus Duidt op een probleem bij het vergrendelen van de computer in de niet-interactieve modus
Kan de computer niet vergrendelen Duidt op een probleem bij het vergrendelen van de computer in de niet-interactieve modus

Geluid afspelen

Hiermee wordt een systeemgeluid of een WAV-bestand afgespeeld.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Play sound from N.v.t. Systeem, WAV-bestand System Het type geluid dat moet worden afgespeeld
Sound to play N.v.t. Sterretje, Pieptoon, Uitroep, Hand, Vraag Sterretje Het specifieke geluid dat moet worden afgespeeld
File to play Nee Bestand Het volledige pad van het specifieke WAV-bestand dat moet worden afgespeeld

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan geluidsbestand niet vinden Geeft aan dat het geluidsbestand niet is gevonden
Ongeldig geluidsbestand Geeft aan dat er een ongeldig geluidsbestand is

Prullenbak leegmaken

Hiermee worden alle bestanden uit de prullenbak van Windows verwijderd.

Invoerparameters

Deze actie vereist geen invoer.

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Deze actie omvat geen uitzonderingen.

Schermopname maken

Hiermee wordt een schermopname gemaakt van het voorgrondvenster of het opgegeven scherm, en wordt deze afbeelding opgeslagen in een bestand of op het klembord geplaatst.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Capture N.v.t. Alle schermen, Primair scherm, Scherm selecteren, Voorgrondvenster Alle schermen Het gebied dat moet worden vastgelegd
Screen to capture Nee Numerieke waarde Geef op welk scherm moet worden vastgelegd
Save screenshot to N.v.t. Klembord, Bestand Clipboard De locatie waar de schermopname moet worden opgeslagen
Image file Nee Bestand Het volledige pad naar de naam van het bestand waarin de vastgelegde afbeelding wordt opgeslagen
Image format N.v.t. BMP, EMF, EXIF, GIF, JPG, PNG, TIFF, WMF BMP De indeling waarin het afbeeldingsbestand moet worden opgeslagen

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan schermopname niet maken Duidt op een probleem bij het maken van de schermopname
Kan schermopname niet opslaan in bestand Duidt op een probleem bij het opslaan van de schermopname naar een bestand
Instellen van schermopname op klembord is mislukt Geeft een probleem aan bij het instellen van de schermopname op het klembord
Kan opgegeven scherm niet ophalen Geeft een probleem aan bij het ophalen van het opgegeven scherm

Schermbeveiliging beheren

Hiermee wordt de schermbeveiliging ingeschakeld, uitgeschakeld, gestart of gestopt.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Screen saver action N.v.t. Inschakelen, Uitschakelen, Starten, Stoppen Enable De functie van de schermbeveiliging

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Deze actie omvat geen uitzonderingen.

Beeldschermresolutie ophalen

Hiermee worden de breedte, hoogte, het aantal bits en de frequentie van een geselecteerde monitor opgehaald.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Monitor number Nee Numerieke waarde Het nummer van de monitor waarvoor de resolutie moet worden opgehaald

Variabelen gemaakt

Argument Type Omschrijving
MonitorWidth Numerieke waarde De breedte van de monitor
MonitorHeight Numerieke waarde De hoogte van de monitor
MonitorBitCount Numerieke waarde Het aantal bits voor de monitor
MonitorFrequency Numerieke waarde De monitorfrequentie

Uitzonderingen

Uitzondering Beschrijving
Kan de schermresolutie niet ophalen Geeft een probleem aan bij het ophalen van de schermresolutie

Beeldschermresolutie instellen

Hiermee worden de breedte, hoogte, het aantal bits en de frequentie van een geselecteerde monitor ingesteld tijdens de uitvoering van een bureaubladstroom zonder toezicht.

Belangrijk

Als u de actie Schermresolutie instellen wilt gebruiken in stromen die door cloudstromen worden geactiveerd, moet u verbonden zijn met de consolesessie van uw machine, waar u handmatig de schermresolutie kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het fysieke scherm van uw machine gebruiken om verbinding te maken met de machine. In externe sessies, zoals scenario's zonder toezicht waarbij externe bureaubladclients worden gebruikt, heeft de actie geen effect, omdat gebruikers de resolutie niet handmatig kunnen wijzigen.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Monitor number Nee Numerieke waarde Het nummer van de monitor waarvoor de resolutie moet worden ingesteld
Monitor width Nee Numerieke waarde De waarde waarop de breedte van de monitor moet worden ingesteld
Monitor height Nee Numerieke waarde De waarde waarop de hoogte van de monitor moet worden ingesteld
Monitor bit count Nee Numerieke waarde De waarde waarop het aantal bits voor de monitor moet worden ingesteld
Monitor frequency Nee Numerieke waarde De waarde waarop de frequentie van de monitor moet worden ingesteld

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan de schermresolutie niet instellen Duidt op een probleem bij het instellen van de schermresolutie

Gebruiker afmelden

Hiermee wordt de huidige gebruiker afgemeld.

Notitie

Wanneer u de actie Gebruiker afmelden uitvoert via de stroomontwerper, vraagt de actie u om te verifiëren dat u zich wilt afmelden bij de huidige gebruiker. De actie vereist echter geen bevestiging wanneer de stroom wordt uitgevoerd via de console of cloudstromen. In alle gevallen zal de actie de stroom beëindigen.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Force log off N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef op het gebruikersaccount geforceerd moet worden afgemeld, ongeacht of er niet-opgeslagen bestanden of programma's zijn die niet kunnen worden afgesloten

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan gebruiker niet afmelden in de niet-interactieve modus Duidt op een probleem bij het afmelden van de gebruiker in de niet-interactieve modus
Kan de huidige gebruiker niet afmelden Duidt op een probleem bij het afmelden bij de huidige gebruiker

Computer afsluiten

De computer krijgt de opdracht om af te sluiten.

Belangrijk

  • Hoewel een bureaubladstroom met de actie Computer afsluiten is ingesteld om de machine af te sluiten, kunnen sommige niet-gerelateerde factoren, zoals andere actieve Windows-processen, voorkomen dat deze wordt bereikt.
  • Wanneer u de actie Computer afsluiten uitvoert via de stroomontwerper, vraagt de actie u om te verifiëren dat u de computer wilt afsluiten. De actie vereist echter geen bevestiging wanneer de stroom wordt uitgevoerd via de console of cloudstromen. In alle gevallen zal de actie de stroom beëindigen.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
Action to perform N.v.t. Afsluiten, Opnieuw opstarten, Onderbreken, Sluimerstand Afsluiten Geef op welke afsluitoptie de computer moet uitvoeren
Force N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef of de computer geforceerd moet worden afgesloten, ongeacht of er niet-opgeslagen bestanden of programma's zijn die niet kunnen worden afgesloten

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan de computer niet afsluiten Duidt op een probleem bij het afsluiten van de computer