Share via


Goedkeuringen in Teams aanpassen

Standaard kunt u met de goedkeuringsapp alleen aangepaste responsen in de app wijzigen.

Als u een aangepast proces wilt maken met acties vóór en na goedkeuring die automatisch worden geactiveerd met een gebeurtenis, moet u een goedkeuringsstroom maken in Power Automate.

Bezoek de sectie met goedkeuringsdocumentatie om aan de slag te gaan met goedkeuringsstromen